פסקי דין והחלטות בהם מופיע זהבה בנש

זהבה בנש מופיע ב10 מסמכים

תאריך: 04/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בעפולה ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתיפעת מישוריתובעים 1.סאם בנש2.זהבה בנשנגדנתבע יצחק אורןהחלטהנוכח הודעה כב' המגשרת עו"ד אורית אסנין מיום 29.11.12 על אי קיום הליך גישור ועל מנת לקדם התיק לאחר שהתקיים קדם משפט ביום 14.10.12, הנני מורה כדלקמן:1. בהתייחס לבקשה למתן ארכה להגשת כתב תשובה מיום 20.8.12: לאחר ששמעתי את טענות הצדדים כפי שהועלו במסגרת ישיבת קדם המשפט ואף עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, לא מצאתי כי יש לכרוך בין הכתב התשובה לבין השאלון המצורף לבקשה.לאור כך הנני מורה כי כתב תשובה יוגש בתוך 15 ימים מהיום.2. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא י
תאריך: 18/03/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 2
בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמאשימה מ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פלילינגדנאשמים רומן זדורוב (עציר)החלטהנוכח החלטת בית המשפט העליון בע"פ 7939/10 מיום 17.3.13 אני מורה לאמור:ההרכב יהא בראשותי עם כב' השופטת אסתר הלמן וכב' השופט בנימין ארבל {שיבוא במקום כב' השופט המנוח חיים גל-פז ז"ל}אני קובע התיק לשמיעת הראיות הנוספות למועדים הבאים:13.6.13 החל בשעה 8:3016.6.13 החל בשעה 8:3019.6.13 החל בשעה 8:30להודיעניתנה היום, ז' ניסן תשע"ג, 18 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 24/03/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:85בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשים רומן זדורוב (עציר)נגדמשיבים מ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פליליהחלטהב" המשיב יעתרו ויענו למפורט בסעיפים 5 ו-6 לבקשות ב"כ המאשימה כדי דיון יעיל ותכליתי.המועדים שנקבעו, נקבעו תוך אילוצי ההרכב ודחיית מועדים בתיקים אחרים.עם זאת, נוכח המפורט בבקשה והסכמת הפרקליטות {כפוף לסיום נשוא החומרים הנדרש } אני רואה, למרות ההכבדה, להוסיף את ה-17.6.13 החל בשעה 8:30 כמועד נוסף.ב"כ הצדדים יפעלו כצריך וכנדרש.להודיע.ניתנה היום, י"ג ניסן תשע"ג, 24 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 10/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:87בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשיםמ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פלילינגדמשיביםרומן זדורוב (עציר)החלטהב"כ הצדדים יבואו בדברים ויפגשו ככול הצריך, עוד היום בדבר הסכמה לנוסח התרגום.נוסח התרגום המוסכם יונח בפנינו לא יאוחר מיום 12.6.13 שעה 12.00להודיע.ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ג, 10 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 12/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:89בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשיםרומן זדורוב (עציר)נגדמשיביםמ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פליליהחלטהככול שלא זומן, לזמן לאלתר.ניתנה היום, ד' תמוז תשע"ג, 12 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמאשימהמ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פלילינגדנאשמיםרומן זדורוב (עציר)החלטהישיבת יום 19/6/13 מתייתרת בזאת. יש לבטל זימון הנאשם לבית המשפט וכן לבטל זימון המתורגמנים וההקלטה.ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 23/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:90בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאהמבקשתמדינת ישראלנגדהמשיברומן זדורוב (אסיר)החלטהכעולה מעמוד 2033 לפרוטוקול מיום 17.6.13 והמוסכם למעשה, המצגת והצילומים הנלוויםכפי שכבר הועברו לסניגורים יסומנו ת/884.להודיע.ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ג, 23 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 23/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:91בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשרומן זדורוב נגדמשיבהמ.י. פרקליטות מחוז הצפון-פליליהחלטהב"כ המשיבה תגיב ולא יאוחר מיום 30.6.13 הן לבקשה לתיקון פרוטוקול והן באשר לזימון ד"ר קוגל.בד בבד, וככול שבדעתה לעשות כן, תוגש בקשתה לזימון עד/עדים מטעמה.להודיע.ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ג, 23 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 25/06/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:92בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשת,מדינת ישראלנגדמשיברומן זדורוב החלטהלתגובה ולא יאוחר מיום 2.7.13.להודיע.ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ג, 25 יוני 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 18/07/2013 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 10
מספר בקשות:91, 92בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאכב' השופטת אסתר הלמןכב' השופט בנימין ארבלהמבקשרומן זדורוב (אסיר)נגדהמשיבהמדינת ישראלהחלטהבפנינו בקשת ההגנה לתיקון פרוטוקול דיון מיום 13.06.13 ולזימון ראש המכון לרפואה משפטית דר' חן קוגל לעדות, מנגד, בקשת המאשימה לזימונו של רפ"ק ירון שור כעד הזמה.א.הבקשה לתיקון פרוטוקול:לטענת ב"כ הנאשם, בפרוטוקול הדיון מיום 13.06.13 נפלו מספר טעויות סופר. עוד מן הבחינה המהותית, הפרוטוקול אינו כולל חלק מהערותיהם של באי כוח הצדדים אשר נשמעו בדיון.כך למשל, נטען כי העדה דר' פורמן – רזניק ציינה בעדותה כי דר' חן קוגל, מסכים לחוות דעתה וב