פסקי דין והחלטות בהם מופיע בנק הפועלים סניף מעלות תרשיחא

בנק הפועלים סניף מעלות תרשיחא מופיע ב10 מסמכים

תאריך: 16/10/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בנתניה ° עמודים: 1
מספר בקשה:55בפני כב' השופטתסמדר קולנדר-אברמוביץמבקשים זרוג אלפונסונגדמשיבים 1.ראובן שבת2.ראובן שבתהחלטהבדיון שהתקיים ביום 24.6.12 הסכימו הצדדים למחוק התביעה כנגד הנתבעת. כן הסכימו לסכם לענין ההוצאות שנגרמו. החלטתי בענין זה היתה ברורה ואיני סבורה שיש מקום לשנותה ו/או לקיים דיון נוסף בעניין זה. באשר לסדר הגשת הסיכומים , כפי שקבעתי על ב"כ התובע היה להגיש סיכומיה ראשית כאשר הנתבעת היתה אמורה להגישם לאחר מכן ולהתייחס לסיכומי ב"כ התובע. משהוגשו סיכומי נתבעת ראשונים ברור הוא שסיכומי ב"כ התובע שיוגשו יתייחסו אף לסיכומים אלה ועל כן אין כל מקום ליתן לב"כ התובע
תאריך: 04/11/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בנתניה ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתסמדר קולנדר-אברמוביץתובעיםעזבון המנוח זרוג אלפונסו ז"לע"י עו"ד ניבה נקשנגדנתבעיםריקי דודע"י עו"ד רענן מיכאלפסק-דין1.ביום 20.9.07 הגיש המנוח תביעה בהליך של סדר דין מקוצר כנגד הנתבעת במסגרתה תבע פינויה מהדירה וכן תשלומים אשר לטענתו זכאי להם בהתאם להסכם השכירות. לאחר מכן תיקן התביעה ותבע סך כולל של 108,675 ₪. 2.ביום 6.11.07 ניתן פסק דין במעמד צד אחד כנגד הנתבעת. בעקבותיו פתח התובע תיק הוצאה לפועל כנגדה. פסק הדין בוטל בכל הנוגע לפן הכספי לאחר שהוגשה על ידי הנתבעת בקשה לביטולו והתיק עבר להליך של סדר דין רגיל. באשר לפינוי הנכס, בדיון שהתקיים בפני כב'
תאריך: 14/11/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בנתניה ° עמודים: 2
מספר בקשה:59בפני כב' השופטתסמדר קולנדר-אברמוביץמבקשים זרוג אלפונסונגדמשיבים 1.ריקי דודהחלטהביום 13.11 הוגשה בקשת המשיבה, הנתבעת למחיקת סיכומי התובע שכן הוגשו על פני 6 עמודים כאשר החלטת בית המשפט קבעה שיש להגישם על פני 4 עמודים בלבד. המשיבה טענה לזילות בהחלטת בית המשפט, עוד טענה לפגיעה בזכויותיה שכן היא הגישה סיכומיה כפי שנדרשה.בהחלטתי באותו היום קבעתי שאין כל מקום למחיקה. עם זאת אפשרתי לנתבעת בסיכומי תשובתה להאריכם ל- 4 עמודים.מונחת בפני כעת בקשת התובע לתיקון טעות בהחלטות, ביטול החלטתי לעיל וכן בקשה למתן פסק דין לפי סיכומי תובע.בבקשה זו בהרחבה רבה טו
תאריך: 04/12/2012 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ קריותדרך עכו 194, קריית ביאליק, 27232הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********213 - לשכת הוצל"פ קריות-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 051פשר*********200 סך 954 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 051בשא*********000 סך 541 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;בתיק מספר 16486-04-11 סך 668 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 7867-05-11 סך 134 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה
תאריך: 04/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ עכורח' יהושפט 15, עכו, 24513הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********08 - לשכת הוצל"פ עכו-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 110א *********100 סך 707 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 7102-10-08 סך 553 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 775-03-09 סך 159 ₪ בסעיף אגרת השלמה;בתיק מספר 775-03-09 סך 374 ₪ בסעיף אגרת מחצית שנייה;בתיק מספר 12079-01-12 סך 2216 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואו
תאריך: 04/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ קריותדרך עכו 194, קריית ביאליק, 27232הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********413 - לשכת הוצל"פ קריות-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 110א *********900 סך 699 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 051פשר*********200 סך 129 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השי
תאריך: 12/12/2012 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ עכורח' יהושפט 15, עכו, 24513הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********88 - לשכת הוצל"פ עכו-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 051פשר*********700 סך 130 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;בתיק מספר 45279-11-10 סך 347 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכ
תאריך: 18/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ עכורח' יהושפט 15, עכו, 24513הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********78 - לשכת הוצל"פ עכו-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 110א *********900 סך 699 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 051פשר*********200 סך 129 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ו
תאריך: 21/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בחיפה ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ טבריהדרך הציונות 1, טבריה, 14101הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********25 - לשכת הוצל"פ טבריה-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 110א *********300 סך 585 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלט
תאריך: 16/12/2012 ° בית משפט: בית משפט השלום בקריות ° עמודים: 1
לכבודלשכת הוצל"פ עכורח' יהושפט 15, עכו, 24513הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:מספר תיק בלשכהמספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייבמס' חייב בתיק*********68 - לשכת הוצל"פ עכו-*********01אסמכתא:ע*********במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן: להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:בתיק מספר 119א *********900 סך 313 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;בתיק מספר 10742-09-08 סך 50 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך