פסקי דין והחלטות בהם מופיע אופיר שקלים

אופיר שקלים מופיע ב3 מסמכים

תאריך: 15/01/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בתל אביב - יפו ° עמודים: 2
בפני כב' השופט ירון בשןתובעים1. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מנגדנתבעים1. אופיר שקליםהחלטהקדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 21 אפריל 2013 בשעה 08:30 בפני כבוד שופט ירון בשן .במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת דיון מוקדם ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות"). לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.    כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן
תאריך: 13/03/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בתל אביב - יפו ° עמודים: 1
בפני כב' השופטירון בשןתובעתהפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מנגדנתבעאופיר שקליםהחלטההנתבע ביקש לעכב את התביעה מפני שבבית-משפט השלום בהרצליה תלוי ועומד דיון באותו ענין. ממצורפי הבקשה עולה שבין הצדדים כמה מחלוקות הנובעות מאותה פרשה – ומן הסתם רצוי מאוד לבררן תחת קורת גג אחת. עם זאת, לכאורה מדובר בתביעות נוגדות– ולא בתביעות זהות. דהיינו, מעין תביעה ותביעה שכנגד שבה צדדים הפוכים מבקשים איש נגד חברו סעדים מנוגדים. ממילא, לא ניתן לומר שהכרעה בתביעה המתנהלת בבית-המשפט בהרצליה תביא בהכרח להכרעה בתביעה שבפני מותב זה.בנסיבות אלה, דומה שרצוי להוסיף ולהעמי
תאריך: 11/09/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בתל אביב - יפו ° עמודים: 1
בפני כב' השופטירון בשןתובעהפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מנגדנתבעאופיר שקליםפסק דיןנותן תוקף להסדר הגישור, דוחה את התביעה ללא צו להוצאות ומורה על השבת האגרה כמבוקש.ניתן היום, ז' תשרי תשע"ד, 11 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.