ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי מרכזתאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 9
לפני כב' השופטתאסתר שטמרהמערער:טהה מוחמדע"י ב"כ עו"ד יצחק אבידנגדהמשיב:משה סעדיהע"י ב"כ עו"דאהרון שפרבר ועו"ד אבינועם פרץפסק דיןערעורעלפסקדיןשלביתמשפטהשלוםבפתחתקווהבת"א 6576/04 מיום 12.9.2010 (כב' השופטתשירירפאלי) שבונתקבלהתביעתהמערערבחלקה. הערעורמופנהגםכנגדהחלטתביתהמשפטמיום 17.4.2008 שבהחויבהמערערבתשלום הוצאות המשיב בסכוםשל 4,000 ₪בתוספתמע"מ. רקעביום 24.7.2003 התקשרוהמערערוהמשיבבחוזהבכתב, שלפיוהתחייבהמערערלבנותעבורהמשיבשלדבנייןעלמגרשבאלקנה. תמורתהעבודההתחייבהמשיבלשלםלמערער 43,000$ בתוספתמע"מבעשרהתשלומים, בהתאםלהתקדמותהעבודה.בשלטעותהחלהמערערבבניי
תאריך: 02/04/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
מספר בקשה:4לפני כבוד השופטת ריקי שמולביץבעניין: פקודת פשיטת הרגלובעניין: (להלן "החייב")המבקש:אביב רונן (מנהל מיוחד)נגדהמשיב:כונס נכסים רשמי תל אביבהחלטההודע.המנהל המיוחד יעקוב.ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ד, 02 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 02/04/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתורדה פלאוטתובעיםמגדלי דן ירדן השקעות ובנין (1998) בע"מנגדנתבעיםעיריית פתח תקווההחלטהבנושא- הודעת עידכון על הליך גישורהודעת עידכון נוספת תוגש בתוך 60 יום.תז"פ- 08.06.14ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ד, 02 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 02/04/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כב' השופטתאסתר שטמרתובעים1.חברת אגודת החקלאים ראשון לציון - חברה לתועלת הציבו2.אהרון בן זאב3.יהושע לובינסקי4.עמינקה אחד - חברה להשקעות בע"מ5.רוית ירון שר6.אברהם אפיק7.רמי אפיקנגדנתבעים1.נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ3.משרד הפנים- מחוז מרכז- מדינת ישראל4.עיריית ראשון לציון5.משרד התחבורה/המשרד הראשיהחלטהבדיון שהתקיים ביום 1.4.2014 נפלה טעות במיספור המוצגים שהגישו התובעים.אני מתקנת כדלקמן:א. מסמך מאת מנהל ההנדסה בעיריית ראשון לציין יסומן ת/8 במקום ת/11.ב. מכתב אינג' רומן גולדפיין יסומן ת/9 במקום ת/10.ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ד, 02 אפריל 2014, בהעדר
תאריך: 01/04/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 8
לפני השופט יעקב שפסרהתובע:צבי ויליגר נגדהנתבעים:1. אלי רייפמן2. דפנה מקוב3. מרק רייפמן5. ענת דר (נמחקה)6. ארנון גיצלטר7. רוטנשטרייך-גיצלטר עורכי דין8. מנורה חברה לביטוח בע"מ9. מגדל חברה לביטוח בע"מנגדצדדים שלישיים:1. צבי ויליגר 2. רוית ויליגר 3. מוריה יונייטיד אינק 4. עו"ד נתי חלפין החלטהבקשה להורות כי עדותו של העד ד"ר מארק ריכטר (להלן: "ד"ר ריכטר"), כמו גם המסמכים המצויים ברשותו והקשורים לחברת מוריה יונייטד אינק (להלן: "מוריה"), דרושים לצורך ניהול ההליך המשפטי דנן, ולכן יש להורות על גביית עדותו של ד"ר ריכטר בשווייץ לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (ל
תאריך: 31/03/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 5
מספר בקשה:19בפני כב' השופטיעקב שינמןהתובעתחברת החשמל לישראל בע"מנגדהנתבעים1. Siemens AG2. סימנס ישראל בע"מ3. דן כהן4. אורן אהרונסון5. שלמה דניאל6. Oakfield Ltdהחלטה(בבקשת הנתבע 3 למתן צו לפרטים נוספים)בפניי בקשת הנתבע 3 (להלן: "דן כהן") ליתן צו המורה לתובעת (להלן: "חברת החשמל") להשיב לדרישתו למתן פרטים נוספים ביחס לנטען על ידה בחלק מסעיפי כתב התביעה. הרקע לתביעה פורט בהחלטתי בבקשת הנתבעות 1 – 2 לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות (בקשה מס' 10).בבקשה שבפניי, טוען דן כהן כי כתב התביעה – בפרט ככל שזה מתייחס לתיאור המעשים הפסולים המיוחסים לו ולפירוט הנזקים אשר נגרמו כביכול על יד
תאריך: 31/03/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 6
מספר בקשה:10בפני כב' השופטיעקב שינמןהתובעתחברת החשמל לישראל בע"מנגדהנתבעים1.SIEMENS AG2. סימנס ישראל בע"מ3. דן כהן4. אורן אהרנסון5.שלמה דניאל6.OAKFIELD LTDהחלטה(בבקשת הנתבעות 1 ו – 2 לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות)בפניי בקשת הנתבעת 1 – Siemens AG והנתבעת 2 – סימנס ישראל בע"מ לעכב את הליכי התביעה ככל שהם נוגעים אליהן בהתאם לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הבוררות"), לצורך העברתה להליך בוררות. רקעביום 24.3.2013 הגישה התובעת (להלן גם: "חברת החשמל") את התביעה, בה נטען, בין היתר, כי הסכמים שונים שנחתמו בינה לבין הנתבעת 1 (להלן גם: "סימנס AG") והנתבעת 2 (להלן גם: "סימנס ישראל") (להלן בי
תאריך: 31/03/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתבלהה טולקובסקיהתובעים1.עזריאל לוי2.אפרת לוי-להד3.ארנון מאיר לוי4.חגית פלגנגדהנתבעות1.מ.א.ר.ר.מ. בע"מ2.כלל השקעות בנדל"ן בע"מהחלטהלאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, ראיתי להעתר לבקשת הנתבעות להגשת ראיה נוספת - הטיוטות שהוחלפו במסגרת המשא ומתן בין הצדדים לקראת החתימה על התוספת השלישית להסכם הקומבינציה מיום 6.8.2007 (להלן: "התוספת להסכם הקומבינציה"), וזאת בעקבות עדותו של עו"ד מעיין אבנברג (להלן: "עו"ד אבנברג"). בהחלטתי מיום 9.6.2013, נעתרתי לבקשת התובעים לזמן לעדות, ללא תצהיר, את עו"ד אבנברג, ששימש כבא-כוחם בתקופה בה נערכה התוספת להסכ
תאריך: 31/03/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כבוד השופט צבי ויצמן בעניין: פקודת פשיטת הרגלמבקשאליאור לולונגדמשיבים1.כונס נכסים רשמי תל אביב2.אורי חורש (מנהל מיוחד)פסק דיןמשלא ניצל החייב ההזדמנות הנוספת שניתנה לו ולא הגיב על התסקיר המשלים, ונוכח מחדליו הנמשכים, אין מנוס מהמסקנה כי הוא מנצל ההליכים בעניינו לרעה. לפיכך, ההליכים בענין החייב מבוטלים, לרבות צו הכינוס. צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייב ימשיך לעמוד בתוקפו במשך 3 חודשים ואז יבוטל. ניתן היום, כ"ט אדר ב תשע"ד, 31 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 30/03/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כבוד השופט צבי ויצמן בעניין: פקודת פשיטת הרגל ובעניין: (להלן "החייב")מבקשיםרפאל אמינובנגדמשיבים1.כונס נכסים רשמי תל אביב2.יריב שי ישינובסקי (מנהל מיוחד)פסק דיןמשלא ניצל החייב ההזדמנות הנוספת שניתנה לו ולא הגיב על התסקיר המשלים, ונוכח מחדליו הנמשכים, אין מנוס מהמסקנה כי הוא מנצל ההליכים בעניינו לרעה. לפיכך, ההליכים בענין החייב מבוטלים, לרבות צו הכינוס. צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייב ימשיך לעמוד בתוקפו במשך 3 חודשים ואז יבוטל. ניתן היום, כ"ח אדר ב תשע"ד, 30 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.