ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
מוזנה קאסםהמערערת-עיריית נצרתהמשיבהלפני השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעבידים) מר אמנון גדעוןבשם המערערת – עו"ד לואי זרייקבשם המשיבה – עו"ד זוהיר נערהפסק דין1.במהלך הדיון בערעור הסכימו הצדדים כדלקמן:"בהמלצת בית הדין, מבלי להודות זה בטענותיו של זה ולסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים בגין תקופת עבודת המערערת וסיומה, מוסכם כי העירייה תשלם למערערת פיצויי פיטורים. בית הדין יקבע את מועד סיום העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. בנוסף, הצדדים מסמיכים את בית הדין לפסוק פי
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום03 אפריל 2014מהנא הזימההמערער-1.מדינת ישראל2.הועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזיהמשיבותלפני השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעבידים) מר אמנון גדעוןבשם המערער – עו"ד ויסאם יאסיןבשם המשיבה 1 –עו"ד איתמר הר-אבןבשם המשיבה 2 –עו"ד רני גורליפסק דין1.לאור המלצת בית הדין, הודיע ב"כ המערער כי הוא אינו עומד על הערעור לגופו של עניין, ומצמצם את הערעור לשאלת פסיקת הוצאות משפט, על אף דחיית התביעה ומחיקת הערעור. לטענת המערער, בשים לב ליישום הסלקטיבי של חוזרי מנכ"ל משרד הפנים ב
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 3
ניתנה ביום 03 אפריל 2014עמיחי בר יוסףהמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת רונית רוזנפלד1.לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת סיגל דוידוב-מוטולה; בל' 48483-02-12). בפסק הדין, קיבל בית הדין האזורי בחלקו את ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 14.12.11 (להלן גם: הוועדה), והורה על החזרת עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים בהרכב אחר, אשר תדון בעררו מחדש.2.לאחר שבחן בהרחבה את השתלשלות העניינים בעניינו של המבקש כמו גם את החלטת הוועדה מושא הערעור קבע בית הדין האזורי, כדלקמן: "... מקריאת פרוטוקול הוועדה עול
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
גלאל מטורהמערער-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת רונית רוזנפלד1.מצ"ב תשובות המומחה, דר' אהוד ראט, לשאלות ההבהרה אשר הופנו אליו על ידי בית דין זה בהחלטה מיום 17.2.13.2.לאור האמור בתשובות לשאלות ההבהרה, רשאים הצדדים להשלים טענותיהם בכתב בקשר לערעור.המערער ישלים טענותיו עד ולא יאוחר מיום 4.5.14.המוסד ישלים טענותיו עד ולא יאוחר מיום 18.5.14.3. עם הגשת השלמת הטיעונים או בחלוף המועד להגשתם, לפי המוקדם, יועבר התיק למתן פסק דין על יסוד כלל החומר שבתיק בית הדין. ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ד(03 אפריל 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
סווהזיידינרהמערער-ש.ב. שמירה בטחון בע"מהמשיבהלפני השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעבידים) מר אמנון גדעוןבשם המערער – עו"ד ולאדימיר פוסטרנקבשם המשיבה –עו"ד אפרת דויטשפסק דין1.במהלך הדיון בערעור הסכימו הצדדים כדלקמן:"לאחר ששמענו את הערות בית הדין, ומבלי להודות זה בטענותיו של זה, אנו מסכימים כי בית הדין יפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, לא הנמקה, סכום שתשלם המשיבה למערער בטווח שבין 2,000 ₪ ל – 6,000 ₪, כהפרשי שכר עבודה. הסכום שייפסק, ישולם למערער תוך 30 יום ממועד קבלת פס
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
03 אפריל 20141.שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ2.עיריית באר שבעהמערערות-1.סולו רוטמן2. אברהם שמעון3. יהודה כהן4. לוי בנימין5. מישל כהן6. רחמים סרוסי7.קרן מקפת קרן פיצויים ותגמולים א.ש8.מדינת ישראלהמשיביםבפני: השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעבידים) מר אמנון גדעוןב"כ המערערות: עו"ד אורי חמוב"כ המשיבים 1-6: עו"ד ענת פרימשיבים 1-3 בעצמםב"כ המשיבה 7: עו"ד אלישע שור ועו"ד רויתקוטקב"כ המשיבה 8: עו"ד מירב קליימןפסק דין1.במהלך הדיון בערעור הודיעו ב"כ הצדדים את ההודעות הבאות:"עו"ד חמו ועו"ד
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללותהמבקש-1.מדינת ישראל - משרד האוצר2. מדינת ישראל - משרד החינוך 3.מרכז השלטון המקומי בישראלהמשיביםהחלטההנשיא יגאל פליטמן1.בהחלטה מיום 31.3.2014 הוריתי למשיבים להגיב לבקשת הצד מטעם ארגון המורים ולבקשתו למתן סעד זמני, שעניינן בהוראת הממונה על השכר לרשויות המקומיות מיום 2.3.2014 "לבצע ניכוי גורף וקולקטיבי משכרם של כלל עובדי ההוראה בחינוך העל יסודי, רטרואקטיבית במשכורת חודש מרץ 2014... בגין עיצום בדמות אי החתמת כרטיס הנוכחות (אשר כבר הופסק) ...". 2. היום, 3.4.2014, הודיע ב"כ המדינהלבית הדין כי ביום 30.3.2014, ביום הגשת הבקשות, יצאה הנחי
תאריך: 03/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
משה רזהמערער-1.ולדימיר קונצמן2.גיורא רוטמןהמשיביםבשם המערער: עו"ד ארז הימן בשם המשיבים: עו"ד חן שטיין בפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודפסק דיןלאור החלטת בית הדין מיום 23 במרץ 2014, היה על המערער להגיש סיכומים עד ליום 30 במרץ 2014. נוכח העובדה כי לא נעשה כן – הערעור נמחק בזאת ללא צו להוצאות. הדיון הקבוע ליום 2 בפברואר 2015 – בטל. ניתן היום, ג' ניסן תשע"ד(03 אפריל 2014) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
תאריך: 02/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום02 אפריל 2014איטה צאבההמבקשת-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת לאה גליקסמן:1.לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בבאר שבע (בל 2660-02-12; הנשיאה אורלי סלע) במסגרתה, בין היתר, התקבלה בקשת המשיב להפנות שאלות הבהרה למומחה הרפואי.2.לאחר עיון בבקשה ובכלל החומר שבתיק אני קובעת כי התיק ייקבע לדיון תזכורת לפניי ביום 9.4.2014 שעה 14:30. 3.החלטה זו תישלח לצדדים בפקס מזכירות, והמזכירות תאשר טלפונית את קבלת ההחלטה על ידי ב"כ הצדדים. ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ד(02 אפריל 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 02/04/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתנה ביום02 אפריל 2014ליאוניד פוליבויהמבקש -ניסים שוקר - מהנדסים יועצים בע"מהמשיבהבשם המבקש – עו"ד נתן לרר בשם המשיבה – עו"ד אילן שמרהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.לפני בקשת רשות שהגיש המבקש על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיום 13.1.14 (הנשיאה דיתה פרוז'ינין ונציגי הציבור מר עלי בלום ומר אברהם מנצורי; בתיק ס"ע 47674-03-10), אשר לפיה נעתר בית הדין האזורי לבקשת המשיבה להגיש לתיק בית הדין תדפיסמסמכים מתיבת הדואר האלקטרוני המקצועית שהיתה ברשותו של המבקש בעת עבודתו בשורותיה. לטענת המבקש, על פי ההלכה הפסוקה[ראו: ע"ע 312/08 טלי איסקוב ענבר ואח' מדינת ישראל ואח