ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 24/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
הסתדרות העובדים הכללית החדשההמבקשת-1.הסתדרות העובדים הלאומית2. הוט מובייל בע"מ3.הוט מערכות תקשורת בע"מ (פורמלי)המשיבותהחלטההנשיא יגאל פליטמןלפניי בקשת צד בסכסוך קיבוצי בין ארגוני, בה עותרת המבקשת למתן סעד הצהרתי הקובע כי על המשיבות להמתין למתן פסק הדין בס"ק 15478-05-14 בקשר ליציגות בהוט מובייל (המשיבה 2), וכי על ההסתדרות הלאומית (המשיבה 1) להימנע מלהציג עצמה כארגון העובדים היציג בהוט מובייל, כל עוד שלא פעלה בהתאם להלכת אל בטוף (סב"א 31575-02-13) ולא הוכרה כארגון עובדים יציג מכוח פסק דין סופי. כמו כן עותרת המבקשת למתן צווים זמניים המורים להסתדרות הלאומית להימנע
תאריך: 24/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטיהמבקש-קבוצת עובדים (הוועד העצמאי של עובדי חברת קווים)המשיביםקווים תחבורה ציבורית בע"מהסתדרות העובדים הלאומיתהמשיבות הפורמליותהחלטההנשיא יגאל פליטמןלפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בירושלים (השופטת יפה שטיין ונציגי הציבור מר מחלב ומר לוי; ס"ק 10973-07-14 סע"ש 18938-07-14 וסע"ש 11003-07-14) מיום 15.7.2014, בה הורה בית הדין למבקש להימנע בשלב זה מלחתום על הסכם קיבוצי עם המשיבה הפורמלית 1 (להלן – חב' קווים) עד יום 31.8.2014, ועד למתן החלטת בית הדין העליון של המשיבה הפורמלית 2 (להלן – ההסתדרות הלאומית). לבית הדין האזורי הוגשו
תאריך: 24/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
ניתן ביום 24 יולי 2014אבינועם שגיבהמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבלפני: הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופט אילן איטחבשם המבקש-עו"ד יונה סירוטהבשם המשיב-עו"ד חנן פוטרמןפסק דיןהשופטת רונית רוזנפלד1.לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופט אלכס קוגן; בל' 26689-08-13). בפסק הדין, קיבל בית הדין בחלקו את ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 20.6.13 (להלן גם: הוועדה) והורה על החזרת עניינו של המבקש אל הוועדה באותו הרכב, על מנת שתדון בעניינים אחדים הקשורים בנכותו הלבבית. בבקשת רשות הערעור מלין המבקש על כך שע
תאריך: 24/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
חיים גויטעהמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת רונית רוזנפלד1.קודם למתן החלטה בבקשה,נדרשת השלמת טיעון מטעם המבקש בכל הנוגע למועד הגשת הערעור לבית הדין האזורי על החלטת הוועדה לערריםמיום 2.12.12 מושא הבקשה.בקשר לכך יצוין כי המוסד לביטוח לאומי טען לפני בית הדין האזורי להתיישנות, נוכח האיחור בהגשת הערעור. בפסק הדין מושא הבקשה נמנע בית הדין מלדון בטענה.2.המבקש יגיש את השלמת הטיעון כאמור עד ליום 1.9.14.ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ד(24 יולי 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
שי דדוש המבקש-איתי פיטוסי זיני המשיבבשם המבקש - בעצמובשם המשיב - עו"ד ואדים מלמד החלטההנשיא יגאל פליטמן1.לפנייבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידי בית דין זה ביום 17.6.2014 (ע"ע 16067-03-14; להלן – פסק הדין). בפסק הדין התקבל ערעור המשיב לאחר מתן רשות, ובוטלה החלטתו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת אריאלה גילצר-כץ ונציג הציבור מר אבי שלו; ס"ע 55358-12-11), אשר קיבלה למעשה את טענת המבקש לסילוק התובענה שהגיש כנגדו המשיב, על הסף, מחמת השתק שיפוטי. כתוצאה מכך, תביעת המשיב הוחזרה לבירור לגופה לב
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתנה ביום23 יולי 2014הדס גיירהמבקשת-1.כלל פנסיה וגמל בע"מ2.בנק הפועליםהמשיביםבשם המבקשת – חנוך וסרצוגבשם המשיבה 1 – עו"ד ליאורה סבירסקי דרוריהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.בהמשך להחלטתי מיום 29.5.14, הוגשה תגובת המשיבה 1 (להלן- המשיבה) ואף התרתי הגשת תגובה ותשובה לתגובה זו.המשיב 2 בחר שלא להגיב לבקשה, הגם שניתנה לו ההזדמנות לעשות כן.2.מעיון בתגובת המשיבה ותשובתה נראה כי המשיבה מקדימה את המאוחר. טענותיה של המשיבה מתייחסות לעצם העיון במסמכים בעוד שעתירת המבקשת היתה ועודנה לקבלת תצהיר גילוי מסמכים מפורט יותר. מנגד נראה כי בקשת המבקשת לעניין אותו תצהיר גורפ
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 5
ניתנה ביום23 יולי 2014ליאוניד פוליבויהמבקש-ניסים שוקר - מהנדסים יועצים בע"מהמשיבהבשם המבקש – עו"ד נתן לררבשם המשיבה – עו"ד אילן שמרהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (תיק ס"ע 47674-03-10;הנשיאה דיתה פרוז'ינין ונציגי הציבור מר עלי בלום ומר אברהם מנצורי) מיום 13.1.14, שבה התקבלה בקשת המשיבה להגיש לבית הדין מסמכים שנמצאו במחשב הלאפ-טופ שסיפקה המשיבה למבקש במהלך תקופת עבודתו אצלה(להלן- המחשב האישי), לאחר שהמבקש החזירו לידיה.רקע כללי2.בבית הדין האזורי נדונה תביעה שהגישה המשיבה כנגד המבקש וכנגד חברת א.
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 7
ניתן ביום 23 יולי 2014פנחסנמניהמערער-המוסדלביטוחלאומיהמשיבלפני: הנשיאיגאלפליטמן, סגניתהנשיאורדהוירטליבנה, השופטתרוניתרוזנפלד נציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק דויטשבשם המערער-עו"ד יגאל טמיר, עו"ד אסנת מטלון נוסינובבשם המשיב-עו"ד מירב אבירםפסק דיןהשופטתרוניתרוזנפלד1.המערער הגיש תביעתו לבית הדין האזורי בתל אביב להכרה בליקוי ממנו הוא סובל בעמוד השדרה הצווארי כפגיעה בעבודה. בית הדין האזורי דחה את תביעת המערער על סמך חוות דעת המומחה היועץ הרפואי, לפיה אין קשר סיבתי בין האירוע התאונתי שאירע למערער בעבודתו ובין הליק
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתנה ביום23 יולי 2014א.ב. שיקום - נתניה 1997 בע"מהמערערת-נסטרנקו ילנההמשיבההחלטההשופט עמירם רבינוביץלפניי בקשת המערערת מיום 14.7.14 ל"שינוי שם המוטב" בפסק הדין שניתן ביום 10.7.14 (להלן – פסק הדין).בהמשך להחלטה מיום 16.7.14, ומאחר שלא הוגשה תגובה על ידי המשיבה או ב"כ המערערת, ובשים לב לכך שלפיהוראותפסקהדין,סכוםהפיקדוןאמורלהיותמוחזר"לידיהמערערת",ולאבאמצעותבאכוחה, המזכירות תעביר את סכום הפיקדון כאמור בפסק הדין לידי המערערת, בהתאם לפרטי החשבון שהוגשו על ידי המערערת ביום 20.7.14.ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ד(23 יולי 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.עמירם רבינוביץ,שופט, אב"ד
תאריך: 23/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 9
ניתן ביום 23 יולי 2014מרינהבריקליןהמערערת-המוסדלביטוחלאומיהמשיבלפני: הנשיאיגאלפליטמן, סגניתהנשיאורדהוירטליבנה, השופטתרוניתרוזנפלדנציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק דויטשבשם המערערת-עו"ד יעקב פלדשטייןבשם המשיב-עו"ד חנן פוטרמןפסק דיןהשופטתרוניתרוזנפלד1.תביעתה של המערערת להכרה באוטם מוחי בו לקתה ביום 7.12.11 כתאונה בעבודה נדחתה על ידי בית הדין האזורי. על פי קביעת בית הדין האזורי, לא עלה בידי המערערת להוכיח, כי אירע לה בעבודה אירוע חריג שבעקבותיו לקתה באוטם המוחי (השופטת עפרה ורבנר ונציגי הציבור מר אברהם בן גיגי ומר עמינד