ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
ניתנה ביום21 יולי 2014בנימין בן יוסףהמבקש-מעתק בע"מהמשיבהבשם המבקש: עו"ד אסתר עוקב ועו"ד לינוי גולדנר-זהרבשם המשיבה: עו"ד זוהר גבע ועו"ד ערן שוהםהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.לפני בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור גב' שוש הורוביץ ומר יעקב גונצ'רובסקי; ס"ע 15179-12-11 ו-ס"ע 15204-12-11) מיום 24.4.14, במסגרתו חויב המבקש לשלם לחברת מעתק בע"מ (להלן- המשיבה או מעתק), פיצוי בסכום כולל של 25,000 ₪ עקב הפרת חובות הנאמנות ותום הלב מצדו בהיותו עובד המשיבה. הרקע לבקשה:2.המבקש הועסק כסוכן מכירות על ידי מעתק, חברה העוסקת ביבוא, ש
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
1.אברהם הרמן2.יעקב סדיקהמערערים-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההנשיא יגאל פליטמןלפניערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בנצרת (הנשיאה ורד שפר; ב"ל 2443-09-13 ו - 29 תיקים נוספים), מיום 6.6.14, שלא לפסול עצמו מלדון בתביעותיהם של התובעים. הרקע לבקשהביום 1.9.13 הגיש מר אברהם הרמן (להלן - המערער 1) כתב תביעה לבית הדין האזוריבנצרת בו עתר לקבלת כל פירוט הקיזוזים הנערכים בגימלת הנכות לה הוא זכאי (ב"ל 2443-09-13).ביום 22.4.14 הגישו המערערים "בקשה להעברת תיקי תביעה בפני מותב אחר". המערערים ביקשו להעביר את התיקים ב"ל 2443-09-13, ב"ל 2412-09-13, ב"ל 22430-12-13, ב"ל 30624-12-13, ו - ב"ל 18842-01-14 וכן כל תיק אחר שהוגש
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום21 יולי 2014כרמל דיירקט בע"מהמבקשת-1.דב חיים ברקו צ'יסמריו2.יובל טוניס 3.טל הלפרין המשיבמשיבים פורמאליים בשם המבקשת: עו"ד עודד ערמוניהחלטההשופטת סיגל דוידוב-מוטולה1.המבקשת הגישה לבית דין זה, ביום 17.7.14, בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין מושא ערעורה, וזאת לאחר שבקשתה לעיכוב ביצוע התקבלה באופן חלקי בהחלטת בית הדין האזורי מיום 10.7.14. 2.ביום 11.4.13 נכנס לתוקפו תיקון תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – התקנה), אשר חלה בבתי הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991. החל ממועד התיקון לא חל עוד הנוסח הקודם של התקנה לפיו מק
תאריך: 21/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
המוסד לביטוח לאומיהמבקש-גו קסיאופינהמשיבבשם המבקש – עו"ד שרון חג'ג'החלטההשופט אילן איטחלפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת אורנית אגסי; ב"ל 53806-11-12; מיום 3.7.14), שבמסגרתה חויב המבקש לממן למשיב את עלויות הטסתו לסין, לשלם לוקצבה חודשית בשיעור של 13,000 ₪ בגין הוצאות רפואיות ומחייה,וזאת עד למתן פסק הדין העיקרי, וכן לשלם לו הוצאות טיפולי רופאים ותרופות כנגד קבלות שימציא המשיב.לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, מצאתי כי היא מצריכה תשובה.המשיב יגיש תשובתו לבקשת רשות הערעור עד ליום 28.7.14. המבקש יהא רשאי להגיש תגובתו לתש
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 9
ניתנה ביום20 יולי 2014רו"ח כרמי שמואלהמבקש-רו"ח עדנה חדד המשיבהבשם המבקש – עו"ד אילן לקפישבשם המשיבה – עו"ד אלעד לוילפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודהחלטהלפניי בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש בערעור.רקע כלליבבית הדין קמא התבררה תובענה שהוגשה על ידי המשיבה נגד המבקש.המשיבה, עבדה במשרד רואי חשבון "חדד, כרמי ושות'-רואי חשבון" כרואת חשבון וכמנהלת המשרד החל מיום 23.9.01 ועד ליום 31.7.10. את המשרד הקימו, בשנת 2001, המבקש ואחיה של המשיבה, רו"ח יצחק חדד (להלן: "מר חדד") באופן שהזכויות בשותפות התחלקו ביניהם 60% למר חדד ו- 40% למבקש.לימים התגלע סכסוך בין ה
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתנה ביום20 יולי 20141.אדגר מיטב מאגרי אנוש בע"מ2.איליי ליבוביץהמערערים-1. מדינת ישראל- רשות האוכלוסין וההגירה2. מראמנוןבןעמי–מנכ"לרשותהאוכלוסיןוההגירההמשיביםבשם המבקשים – רזניק, סרטל, סהראימשרדעורכידיןהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה (להלן- המנכ"ל) החליט ביום 29.5.14 לבטל את ההיתר להעסקת עובדים זרים שניתן למבקשת 1 חברת אדגר מיטב מאגרי אנוש בע"מ, ושני תאגידים נוספים, וכן לאסור על המבקש 2 מלשמש נושא משרה בתאגיד המחזיק בהיתר להעסקת עובדים זרים. זאת, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם, התשנ"ו- 1996 וסעיף 1 יג' לחוק עובד
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 7
ניתן ביום ....הסתדרות העובדים הלאומיתהמבקשת-1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה2. ארגון כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטיהמשיבים3. הוט מערכות תקשורת בע"מ 4. הוט מובייל בע"מ המשיבות הפורמליותלפני: הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד נציג ציבור (עובדים) מר אלעזר ויץ, נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק דויטשבשם המבקשת - עו"ד בטי מצר לוי, עו"ד אסתר רונן - הרשקוביץ ועו"ד רן קונפינובשם המשיבה 1 - עו"ד איריס ורדי בשם המשיבה 2 - עו"ד איתי סבירסקי ועו"ד דוד לופובשם המשיבות הפורמליות - עו"ד גדעון רובין, עו"ד אייל לוי ועו"ד אורי כץפסק דיןהנשיא
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 5
בבית הדין הארצי לעבודהבר"ע 57902-06-14ביטון שירליהמבקשמדינת ישראל - המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזתהמשיבבפני: השופט עמירם רבינוביץהחלטה1.זוהי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (גז"ז 62121-12-13 השופט קוגן), לפיה התקבל ערעור המבקש על החלטת ועדת המומחיםלפי החוקלפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994 (להלן- חוק הגזזת).2.ועדת המומחים (להלן- ועדת המומחים או הוועדה). בדיון בפניה מיום 13.8.2013 קבעה את הדברים הבאים:"א. עיינה בכל מסמכי התביעה והנספחים המצורפים.ב. הרופאים, חברי הועדה בדקו את ראשו של התובע ולא מצאו סימנים לקבלת הטיפול בהקרנות כנגד מחלת הגזזת כמשמעותו ב
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
ניתנה ביום20 יולי 2014אירית קובלבסקיהמבקשת-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופט עמירם רבינוביץלפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (ב"ל 32531-07-13; השופטת יעל אנגלברג שהם) בו נדחה ערעור המבקשת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 24.6.13 (להלן: הוועדה).הרקע לבקשהביום 26.8.10 נפגעה המבקשת בתאונת דרכים. המשיב (להלן: המוסד) הכיר בפגיעה כתאונת עבודה ובפגימות "צוואר וגב תחתון". המבקשת הגישה תביעה במסלול של נכות כללית. ועדה מדרג ראשון (להלן: הוועדה הראשונה) קבעה למבקשת 20% אחוזי נכות בגין אסטמה. לא נקבעו למבקשת אחוזי נכות בגין מגבלת תנו
תאריך: 20/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 7
ניתנה ביום20 יולי 20141.חוסאם ג'אבר2.מתק'אל סוואפטההמבקשים-כפר מחולה - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שתופית בע"מהמשיבהבשם המבקשים – עו"ד עאהד אג'בארייהבשם המשיב/ה – עו"ד ישראל ליכטנשטייןלפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודהחלטהלפניי בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשים בערעור.רקע כלליבבית הדין קמא התבררה תובענה שהוגשה על ידי כל אחד מהמבקשים, תושבי הרשות הפלסטינית, אשר הועסקו אצל המשיבה בקשר לזכויות שונות המגיעות להם בגין תקופת עבודתם וסיומה, לרבות פיצויי פיטורים, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות.המשיבה התגוננה בין