ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום לתעבורה בחיפהתאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:9בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםישי סרורנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהלאור האמור בבקשה ותגובת המשיבה, אני מורה על סיוג הפסילה שהוטלה בתיק זה באופן שלא תחול על מלגזה בשטח מפעל יעל פריזול ברח' היסוד 5 בתל אביב בשעות העבודה בלבד.להודיע לצדדים.ניתנה היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, 27 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםאלי מלולנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש.הדיון יוקדם ליום 30.3.14 שעה 09:00.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, 27 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:7בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשלירן זאהרנגדמשיבהמדינת ישראלהחלטה בהמשך לגזר הדין מיום 23.01.14, האמור בבקשה ותגובת המשיבה, אני מורה על ניכוי 82 ימי מעצרו של הנאשם בתיק זה מתקופת המאסר שהוטלה עליו.להודיע לצדדים ולשב"ס.ניתנה היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, 27 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' השופטגיל קרזבוםהמבקשפקד הדר צורנגדמשיבים1.מדינת ישראל2.אברהם דלויההחלטהלאור האמור בבקשה, העד מר הדר צור פטור מהתייצבות לדיון. במידה והביקור יבוטל/ יידחה או שהעד יהיה פנוי, עליו להתייצב לדיון.המאשימה תוודא התייצבות שאר העדים מטעמה.להודיע לצדדים.ניתנה היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, 27 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםשפר אמיר נגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש.הדיון יוקדם ליום 08.04.14 שעה 10:20.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםסימונה סוריןנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהרשמתי בפניי הודעת הנאשמת.באשר לעניין העונש, אחליט במועד הדיון תוך התחשבות באמור בבקשה, מהות העבירה ועברה התעבורתי באם קיים.להודיע לצדדים.ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:5בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםשרות מבחן למבוגרים - מחוז חיפה והצפוןנגדמשיבים1.מדינת ישראל2.נגם מהראןהחלטהכמבוקש.נדחה לטיעונים לעונש לקבלת תסקיר שירות מבחן ליום 04.09.14 שעה 10:00 .שירות המבחן יגיש חוות דעתו עד למועד הדיון.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.להודיע לצדדים לשירות המבחן ולזמנם.ניתנה היום, כ"ה אדר ב תשע"ד, 27 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםאחמד נסארנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש.נדחה להקראה ליום 14.05.14 שעה 09:00.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.לא תהיינה דחיות נוספות.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםכרם באסם חאלדנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש.נדחה להקראה ליום 14.05.14 שעה 09:00.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.לא תהיינה דחיות נוספות.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 26/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטגיל קרזבוםמבקשיםמרק אגרונובנגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש.נדחה להקראה ליום 04.05.14 שעה 09:00.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו.לא תהיינה דחיות נוספות.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, כ"ד אדר ב תשע"ד, 26 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.