ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום לתעבורה בחיפהתאריך: 15/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתכרמית פאר גינתמאשימהמ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת ישראלנגדנאשמיםנסיר גמלהחלטההפיקדון יוחזר למפקיד.ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ד, 15 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 15/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטשלמה בנג'ומבקשעמית כהןנגדמשיבהמדינת ישראלהחלטההמבקש זומן כדין ולא התייצב, לכן נשפט בהעדרו כדין. לא ניתן להעדר מדיון ללא הצדקה מוכחת. טענה כללית בדבר מצב בטחוני והיותו חייל, אינה עונה על דרישות הדין. בהעדר ראיה המאמתת את ניבצרותו של המבקש מלהופיע לדיון, אין מקום לבטל את פסק הדין. לא הוכח בפניי חשש לעיוות דין, כפירה כללית לא די בה.הבקשה נדחית. ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ד, 15 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 15/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטשלמה בנג'ומבקששיני ג'לאלאנגדמשיבהמדינת ישראלהחלטהמבירור שערך ביהמ"ש מסתבר, שמשרד התחבורה ערך ישיבת עבודה מסודרת ביום 8/6/14, על מנת להיערך לחישובי הפסילה שהוטלה עליו, לאור פסיקת ביהמ"ש העליון. במידת הצורך, הסנגור רשאי לפנות לעו"ד תמי פרידמן מהלשכה המשפטית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בירושלים. על הסנגור לפנות למשרד הרישוי יחד עם החלטה זו, על מנת שמשרד התחבורה, אגף הרישוי, יפעל בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון ויחשב את הפסילה. ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ד, 15 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
מספר בקשה:9בפני כב' השופטשלמה בנג'ומבקשבעלוקי הישאםנגדמשיבהמדינת ישראלהחלטהלאחר היון בבקשה ובתגובות, חוששני שלא אוכל להיעתר לבקשה. דומני שתגובתו של הסנגור הקודם, עו"ד סעיד מטר, מדברת בעד עצמה, המבהיר באופן נחרץ כי אין אמת בנטען על ידי המבקש בבקשתו, ודבריו אמינים לי, ואין סיבה שאפקפק בהם. למבקש היה תיק דומה בנצרת ואף שם הוגשה בקשה דומה ונעשה ניסיון זהה להעלות את אותן טענות שנדחו – ובצדק. אין ממש בנטען על ידי המבקש, ומשאין באמתחתו רישיון נהיגה תקף למועד העבירה, דין בקשתו להידחות. הבקשה נדחית. ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 2
בפני כב' השופטגיל קרזבוםמשיבהמדינת ישראלנגדמבקששינאווי מוהנדהחלטההבקשה וטענות הצדדיםלפני בקשה להחזרת רכבו של המבקש אשר נתפס לאחר שבוצעו בו עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח, מתן פרטים כוזבים ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, עבירות מתאריך 25.5.14.המבקש לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה. טען כי לא ידע שאחיו (הנאשם) עשה שימוש ברכב והוא עצמו לו היה בבית עת אחיו לקח את הרכב. הדגיש כי הרכב משמש אותו ואת משפחות לצורך פרנסתם. לאור האמור לעיל עתר להחזרת הרכב.המשיבה מתנגדת לבקשה. טענה כי בבעלות המבקש מספר רכבים ומכאן שאין כל דחיפות בהחזרת הרכב התפוס. דיון
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטגיל קרזבוםמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםבילאל ח'ליליההחלטההתיק קבוע לדיון הקראה לתאריך 15.7.14.ב"כ הנאשם יעלה טענותיו במועד הדיון.להודיע לצדדים.ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטגיל קרזבוםמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםאימן חוגיראתהחלטהכתב האישום יתוקן באופן שתוסף עדת התביעה הגב' יוליה לרמן.המזכירות תזמן העדה לדיון בהתאם לפרטים בתעודת עובד הציבור. המאשימה תוודא התייצבותה לדיון באופן אישי.ב"כ הנאשם יודיע לבית המשפט עד לתאריך 1.9.14 ולאחר שיעיין במסמכים הקשורים בתקינות המכשיר, באם הוא עדיין עומד על חקירת העדה.להודיע לצדדים.ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטגיל קרזבוםמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםיבגני שולמן החלטהנקבע להקראה ליום 7.9.14 שעה 09:40.התייצבות הנאשם חובה אחרת יישפט בהעדרו ויוצא צו הבאה.להודיע לצדדים ולזמנם.ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתרונה פרסוןמאשימהמדינת ישראלנגדנאשמיםאליאור וקניןהחלטהלאור נימוקי הבקשה ובהיעדר תגובה אני נעתרת לבקשה ודוחה את תחילת ריצוי עונש הפסילה שהוטל על הנאשם בגזר הדין מיום 18.5.14 , ליום 1.10.14 בשעה 09:00. חישוב הפסילה יעשה כנגד הפקדת רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט.להודיע.ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 14/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתרונה פרסוןמאשימהמדינת ישראלנגדנאשמים גודה אשרףהחלטהדין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות.פסק הדין בתיק זה ניתן ביום 11.3.14 והודעה עליו הומצאה הן לנאשם (ביום 23.3.14) והן לבא כוחו (ביום 31.3.14).הנאשם לא הגיש בקשה לביטול פסק הדין במועד הקבוע בדין אלא ישב בחיבוק ידיים במשך שלושה חודשים ורק תפיסת רישיונו על ידי המשטרה (ביום 19.6.14) הביאה להגשת הבקשה.משהבקשה לא הוגשה בזמן ובהיעדר סיבה מוצדקת לאי הופעה מלבד טענה בעלמא בדבר "מצב בריאותי" של הסניגור, הבקשה נדחית.ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ד, 14 יולי 2014, בהעדר הצדדים.