ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 10/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:9בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשעומר מרקוביץנגדמשיבהרשות השידור/ המשרד הראשיהחלטהבשל תקלה מחשובית, לא ניתן לעיין במסמך שהוגש אתמול לבית המשפט וקיבל את הכותרת "בקשה דחופה לקביעת דיון". יש לסרוק את המסמך בשנית בטרם אוכל להדרש לאמור בו ולמבוקש בו. ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"ד, 10 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' הרשםאיתי רגבתובעדוד מתוקנגדנתבעתאי איי גי חברה לביטוח בע"מפסק דיןהצדדים בתיק אזרחי זה הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שקול דעתו, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים. הצדדים הודיעו כי הם מסכימים שהתביעה תסולק כנגד תשלום שינוע בטווח שבין 25,000 ₪ ל-30,000 ₪. עיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים. על סמך כל החומר שבפני, ולאחר שהבאתי בחשבון את טענות הצדדים ושקלתי הדברים אלו מול אלו, אני פוסק בזה כי הנתבעת תשלם לתובע, לסילוק מלא וסופי של התביעה, סכום כולל של 28,000
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 3בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקשים1.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ2.יעל מימוןנגדמשיבאיל רזהחלטההמצב הרפואי הנטען של הבת הינו מצער, אך קבוע.המועד נקבע לפני כ-8 חודשים,והיה אמור להיות בידיעת העדה זה מכבר ואין הסר מניח את הדעת להעדר יולת התייצבות לדיון במועד שנקבע, פרט לטענות כלליות, ללא פירוטותיעוד.הבקשה כפי שהוגשה נדחית ומועד הדיון, עומד בעינו.המזכירות תמציא לב"כ הצדדים לאלתר.ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראלימבקשזליג רבינוביץנגדמשיבים1.עומר רבינוביץ2.המרכז לגביית קנסות ואגרותהחלטה1.לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה בזאת על עיכוב הליכי ההוצאה והמכירה של המטלטלין נשוא הבקשה.2. הצו יכנס לתוקפו לאחר הפקדת 700 ₪ בקופת בית המשפט עד 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי המבקש.מובהר בזה כי אם לא יומצא הסכום הנ"ל בתוך התקופה של 7 ימים כאמור – יפקע תוקפה של ההחלטה. לאחר ההפקדה במועד – יהא תוקפו של צו זה על למתן החלטה אחרת.3.המזכירות מתבקשת לשלוח העתק התובענה, הבקשה לעיכוב הליכים והחלטתי זו למשיבים בדואר רשום עם אישור מסירה.ני
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
מספר בקשה:7בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשים1.מנוחה מכובדת בע"מ2.אריה אביר3.מריק פרידמןנגדמשיביםועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקותהחלטה1.בית המשפט סיים את מלאכתו ביום 15/4/13, בעת מתן פסק הדין.2.הובהר בהסדר הטיעון כי הצווים נכנסים לתוקף במועד שנקבע (והוארך), אלא אם עד לאותו מועד ניתן היתר כדין. כך הובהר גם בגזר הדין מיום 8/1/13 (ס' 3).3.אם ניתן היתר כדין למבנה, כפי שהינו בנוי בפועל בשטח, הרי שהצו מקוים באמצעותו ולא פונים לבית המשפט ומבקשים "ביטול" של הצו. בית המשפט גם אינו מבטל צווים כאלה בדיעבד. בשעה שנרשמה הערת אזהרה ויש צורך בביטולו, לאחר קיום הצו, הדבר
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:8בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשים1.דלתון תכנון וביצוע פרויקטים בע"מ2.ראובן נניקשוילי3.יוסף נאורנגדמשיביםבי. יס נכסים בע"מהחלטהבנסיבות הבקשה ומתוקף המצב, יידחה הדיון כמבוקש. המזכירות תקבע מועד חדש לדיון על פי יומן בית המשפט, וככל הניתן – תוך התחשבות במועדים המוסכמים שהוצעו. נוכח לוח הזמנים הקצר, מתבקשת המזכירות להודיע החלטתי לצדדים גם בטלפון. ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכיתובעיםיוסף אליאסנגדנתבעים1.רכבת ישראל בע"מ2.יציץ מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מהחלטהב"כ הצדדים טרם פעלו על פי הצהרתם מיום 26/2/14 ויפעלו לתיקון המעוות באופן מיידי.להמצאה מתועדת ומעקב המזכירות.ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' הרשםאיתי רגבמבקשבנק דיסקונט לישראל בעמנגדמשיביעקב ליזהחלטהבשל תקלה מחשובית לא ניתן לעיין בהודעה מיום 8.7.14. יש לסרקה בשנית. ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראליתובעיוסף נשיאנגדנתבעהמאגר הישראלי לביטוחי רכב-הפולהחלטההצדדים לא הופיעו למועד הדיון שנקבע ליום 7.7.2014, וזאת על אף הודעת המנ"ת מיום 27.4.2014 אשר נמסרה לצדדים על ידי מזכירות בית המשפט ובה מצוין מועד הדיון בתובענה.נוכח העדר התייצבות הצדדים ומכוח תקנה 157(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מורה על מחיקת התובענה.המזכירות תודיע ההחלטה לצדדים.ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראליתובעזכריה דהרינגדנתבעתמנורה מבטחים ביטוח בע"מהחלטההצדדים לא הופיעו למועד הדיון שנקבע ליום 7.7.2014, וזאת על אף הודעת המזכירות מיום 13.2.2014 אשר נמסרה לצדדים על ידי מזכירות בית המשפט ובה מצוין מועד הדיון בתובענה.נוכח העדר התייצבות הצדדים ומכוח תקנה 157(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מורה על מחיקת התובענה.המזכירות תודיע ההחלטה לצדדים.ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.