ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:5בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשיםועדה מקומית לתכנון ובנייה נס ציונהנגדמשיבים1.נחמיה פור בוכראי2.ציון פור בוכראיהחלטהב"כ המבקשת תמציא העתק מבקשתה, על נספחיה והחלטה זו לידי כל אחד מההנאשמים בתוך 5 ימים וימציא אישור על המסירה למזכירות בתוך 7 ימים. לתגובת ב"כ המשיבה בתוך 7 יום מהמצאה. למעקב המזכירות. ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
מספר בקשה:17בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשים1.הכשרת הישוב חבר לביטוח בע"מ2.פיטר לוצינגדמשיביםחיה שמעיהוהחלטהבהמשך להודעה זו ובתוקף סמכותי לפי תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מורה כדלקמן:1.הצדדים יקדימו ויגישו תצהירי עדות ראשית של כל העדים שיש בכוונתם להעיד.לתצהירים יצורפו מסמכים שאותם ניתן להגיש כראיה באמצעות אותם המצהירים.2.התובעת תגיש תצהיריה בתוך 45 יום מהיום. הנתבעים יגישו את תצהיריהם בתוך 45 יום נוספים מיום קבלת תצהירי התובע. 3.הצדדים יעבירו במישרין זה לזה העתקי התצהירים חוו"ד, במקביל להגשתם לבית משפט.4כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקי
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימאשימהועדה מקומית לתכנון זמורהנגדנאשמיםאליהו שמעוניהחלטהעל פי דווח המזכירות, בתיק עדיין מופקדים סכומים שהופקדו על ידי הנאשם בגין צווי הבאה.כל סכום כזה (ובלבד שלא חולט בעבר ע"פ החלטה בתיק) יוחזר לנאשם על ידי המזכירות.ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימאשימהועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקותנגדהנאשםלורון אבלההחלטההליכי תיק זה הסתיימו היום במתן גזר הדין. תיק הנייר יוחזר למזכירות, ועל המזכירות לבדוק שהמוצגים של תיק הנייר נסרקו גם לתיק האלקטרוני, ואם יש מסמכים שטרם נסרקו, לדאוג לסריקתם, ולהחזרתם לתיק הנייר. לאחר ביצוע האמור, יעקבו ב"כ הצדדים, ככל שיתכן ויש מסמכים מקוריים בתיק הנייר, אשר ברצונם שיוחזרו לידי מי מהם (במיוחד מסמכי מקור של תכניות וכדומה).ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בנוכחות הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימאשימהועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקותנגדהנאשםלורון אבלההחלטההליכי תיק זה הסתיימו היום במתן גזר הדין. תיק הנייר יוחזר למזכירות, ועל המזכירות לבדוק שהמוצגים של תיק הנייר נסרקו גם לתיק האלקטרוני, ואם יש מסמכים שטרם נסרקו, לדאוג לסריקתם, ולהחזרתם לתיק הנייר. לאחר ביצוע האמור, יעקבו ב"כ הצדדים, ככל שיתכן ויש מסמכים מקוריים בתיק הנייר, אשר ברצונם שיוחזרו לידי מי מהם (במיוחד מסמכי מקור של תכניות וכדומה).ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בנוכחות הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאפרת פינקמאשימהמדינת ישראלנגדנאשמתחנה אברהםהחלטהבפרוטוקול הדיון מהיום קבעתי תיק זה להוכחות ליום 11.1.15 בשעה 08:30. לאחר הדיון הסתבר, כי כבר נקבע תיק אחר לשמיעה באותה שעה. לפיכך אני דוחה את שעת הדיון לשעה 11:30. המזכירות מתבקשת לזמן את עדי התביעה לשעה זו.ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
לפני כב' השופטמנחם מזרחימספר תיק חיצוני: 0-5230-20140-3236צו בדיקה/אשפוזأمر فحص| إبقاء في السُستشفى(לפי סעיפים 17-15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991)(حسب المواد 17-15 لقانون علاج مُرضى النفس -1991)פרטי החשוד/העצור/הנאשם:تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهمשם פרטי الأسم الشخصي: .....בת שבע .............................., שם משפחה (أسم العائلة): ..........יונה....................., מספר זיהוי (رقم الهويه)/ מספר דרכון (رقم جواز السفر): ..............*********..............................., שם האב (أسم الأب): ..................................., תאריךלידה (تاريخ الولادة)................,מען (العنوان): .........................................................................................צו אשפ
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:4בפני כב' השופטתאפרת פינקהמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםרונן לולויהחלטהבקשתו של העד תועבר לעיון בא כוח הנאשם.בנסיבות החריגות של הענין, יהיה העד פטור מהתייצבות לדיון הקבוע ליום 23.6.14. בדיון יקבע מועד לשמיעת עדותו.ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאפרת פינקמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםרעם שמואלי (אחר/נוסף)החלטהבדיון היום התבקש צירוף ת.פ 19081-08-13 לתיק זה. בשגגה נשמטה החלטה בענין מפרוטוקול הדיון. לאור האמור, אני מורה על צירוף ת.פ 19081-08-13 לתיק זה. המזכירות מתבקשת לבטל את דיון ההקראה הקבוע בתיק הנזכר.ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
מספר בקשה:10בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשתאודליה כהןנגדמשיבהשירביט חברה לביטוח בע"מהחלטההודעה ובקשה זו אינה תואמת את נסיבות תיק זה ודומה כי הוגשה לגבי טופס מוכן מראש, התואם לתיקים הנמצאים בשלב אחר של הדיון. בהעדר הגשת הסכם פשרה המסיים את הליכי התיק עד ליום 15/8/14, להלן הוראותיי באשר להמשך קידום הליכי התיק:בתוקף סמכותי לפי תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מורה כדלקמן:1.הצדדים יקדימו ויגישו תצהירי עדות ראשית של כל העדים שיש בכוונתם להעיד.לתצהירים יצורפו מסמכים שאותם ניתן להגיש כראיה באמצעות אותם המצהירים.2.התובעת תגיש את תצהיריה, עד ולא