ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:24בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשיםדוד וצילה לוינגרנגדמשיביםטל וליאת ידעיהחלטהב"כ המבקשים ימציא את בקשתו,לידי ב"כ המשיבים בתוך 3 ימים וימציא אישור על המסירה למזכירות בתוך 5 ימים. לתגובת ב"כ המשיבהים בתוך 7 יום מהמצאה. למעקב המזכירות. ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
בפני כב' הרשםאיתי רגבמשיבאדוארד פלוסקנגדמבקשגיל קלמן תושיההחלטהבדיון מיום 27.5.14 הודיעו הצדדים כי ימסרו לבית המשפט הודעה אם בכוונתם לנסות ולמצות הליך הידברות ביניהם, וזאת נוכח הדברים שנשמעו בדיון עצמו. ביום 1.6.14 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי לא הגיעו לכלל הסכמה כלשהי, ועל כן – התבקש בית המשפט ליתן החלטה בבקשות שהוגשו לתקן את ההתנגדות שהוגשה לביצוע שטרות וכן ליתן החלטה לגוף הבקשה עצמה. המבקש טוען, באמצעות אביו, כי הינו נכה פגוע ראש, כתוצאה מתאונה שהתרחשה בילדותו. עוד טען כי הצ'קים, שלביצועם הוא מתנגד, נגנבו ממנו על ידי מי שנחזה להיות חברו וכי הוגשה בגי
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:3בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימבקשיםמטבחי דקל בע"מנגדמשיביםועדה מקומית לתכנון ובנייה יבנההחלטהבקשות מסוג אלה יש להגיש על פי הוראות תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי ס' 207 לחוק) התשס"ט-2008.הבקשה לא הוגשה על פי הוראות התקנות, המחייבות אף את הגשת הבקשה לצד שכנגד וצירוף תגובתה בכתב, בטרם הגשתה לבית המשפט. בנסיבות אלה, הנני מורה על מחיקת הבקשה, כפי שהוגשה, על הסף. אין באמור למנוע מהמבקש להגיש בקשה ערוכה כדין, באם הינו זכאית לעשות כן, על פי הוראות התקנות. ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 4בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקששלמה כרמינגדמשיבהועדה מקומית לתכנון ובנייה שורקותהחלטהבקשות מסוג אלה יש להגיש על פי הוראות תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי ס' 207 לחוק) התשס"ט-2008.הבקשה לא הוגשה על פי הוראות התקנות, המחייבות אף את הגשת הבקשה לצד שכנגד וצירוף תגובתה בכתב, בטרם הגשתה לבית המשפט. בנסיבות אלה, הנני מורה על מחיקת הבקשה, כפי שהוגשה, על הסף. אין באמור למנוע מהמבקש להגיש בקשה ערוכה כדין, באם הינו זכאית לעשות כן, על פי הוראות התקנות. ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בקשה מס' 5בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקשחיים ויקי שמעונינגדמשיבהועדה מקומית לתכנון ובנייה זמורה רחובותהחלטהב"כ המבקש יבהיר ויפנה מיידית להחלטת בית המשפט להפקדת הערובה הנטענת, ככל שהדבר לא קיבל ביטוי בפרוטוקול הדיון מיום 21/9/11 שנערך בפני כב' השופטת י. טויסטר, וכן לא ראיתי כל תיעוד על ביצוע כל הפקדה בתיק בהמ"ש.אין מקום לטפל בבקשה כפי שהוגשה, בהעדר ביצוע הנ"ל, כפי שפורט, והיא נמחקת, כפי שהוגשה.ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
בקשה מס' 3בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכיתובעתאסתר מלמדנגדנתבעים1.איילון חברה לביטוח בע"מ2.יעקב שמחיובהחלטההודעה זו מטעם התובעת מוגשתבאיחור של כשנה ו-8 חודשים.ראה פרוטוקול הדיון האחרון שהתקיים ביום 15/10/12 בפני כב' השופטת א. לושי, על פיו היה על התובעת ליתן עמדתה להצעת בית המשפט בתוך 7 ימים. בהמשך להחלטת כב' השופטת א. לושי בפוטוקול הנ"ל, ועל מנת לקדם את הטיפול בתיק, הנני מורה כדלקמן: הצדדים יגישו תחשיבי נזק . לצורך קידום התיק והכנת תחשיבי נזק נכונים וראויים, הנני מורה כי התובעת תגיש תוך 45 יום מהיום תצהיר מפורט באשר לנסיבות האירוע אשר בגינו נגרמו לה ה
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאפרת פינקמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםפאדי טבנג'ה (עציר)החלטהדיסק המתעד בתיעוד חזותי את חקירת הנאשם מיום 28.11.13 הוגש היום על ידי באת כוח המאשימה ויסומן ת/21.ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראלימבקשיםבנק לאומי רחובות סניף הרצל 10930נגדמשיבים1.עוז אלישיב עיני2.רות אטל עיניפסק דין1. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמות שגובשו בין הצדדים כפי שבא הדבר לידי ביטוי בהודעה המוסכמת אשר הוגשה לבית המשפט ע"י ב"כ הצדדים.2. בהתאם להסכמות הצדדים, אני מורה על גריעת כל השיקים המפורטים בכתב הערעור, ממניין השיקים שסורבו ומורה לבנק לבטל את ההגבלה שהוטלה. 3. אין צו להוצאות.4.אגרת בית המשפט ששולמה ע"י המערער תוחזר למערער והכל בהתאם לתקנות. 5.המזכירות תחזיר את הפיקדון שהופקד לידי המפקיד. 6. הדיון הקבוע בתיק זה מבוטל. ניתן היום,
תאריך: 08/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' הרשםאיתי רגבתובעיםפלאפון תקשורת בע"מנגדנתבעיםמוטי אריאל ניהול עסקים בע"מהחלטהההסדר הדיוני נרשם בתיק בית המשפט. הצדדים יפעלו כמוסכם. ניתנה היום, י' סיוון תשע"ד, 08 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 05/06/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' הסגנית נשיאהעינת רוןמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםאורחן אל אבועביד (עציר)החלטהבתיק שבכותרת גובש הסדר טיעון שהוצג בפני בית המפשט ביום 2/6/14.לפיכך, דיון גישור שנקבע ליום 9/6/14 – בטל. ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ד, 05 יוני 2014, בהעדר הצדדים.