ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום ברחובותתאריך: 22/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 3
בקשה מס' 26בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכימבקשיגאל ברקוביץנגדמשיביובל סברנסקיהחלטהלאחר שעיינתי בבבקשה והבהרתה של ב"כ המבקש (בהמשך להחלטתי מיום 1/1/14) , לא מצאתי בנימוקים שפורטו בה,כדי לראות בהמצאה לידי עו"ד פאר כהמצאה לידי עורך דינו של המשיב. תקנה 477 לתסד"אמסדירה את נושא מסירת כתבי בי-דין למורשה, לרבות עורך דין:"ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה – דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת."דר
תאריך: 22/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופטתאיריס לושי-עבודיהתובעבנק הפועלים סניף 758 חולוןנגדהנתבעטל זנזוריהחלטה/פסק דיןניתן בזאת תוקף של פסק-דין להסדר (אשר סומן "א'" וייסרק למערכת הנט) .החזר אגרה- בהתאם לתקנות.ניתן היום, כ"א שבט תשע"ד, 22 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 22/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 2
בקשה מס' 7בפני כבוד השופטת הבכירה,עיריה מרדכיתובעתנטלי ביטוןנגדנתבעים1.גו קארטינג בע"מ2.הפניקס חברה לביטוח בע"מהחלטההנני נותנת תוקף להסכמת הצדדים כי הנכות הרפואית של התובעת בתחום האורטופדי , בגין האירוע נשוא התיק , הינה 15%. בהמשך לבקשת הצדדים ולצורך קידום התיק, הנני מורה לצדדים להגיש תחשיבי נזק על בסיס ההסכמה האמורה. לצורך הכנת תחשיבי נזק נכונים וראויים, הנני מורה כי התובעת תקדים ותגיש תוך 45 יום מהיום תצהיר מפורט באשר לנסיבות האירוע ולנזקים שסבלה. על ב"כ התובעת להביא בחשבון כי תצהיר זה יהווה אף את עדותה הראשית של התובעת במהלך המשפט, על כן יש לפרטו ב
תאריך: 22/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:6בפני כב' השופטתאיריס לושי-עבודיהתובעאיתן פרץנגדהנתבעתאיי אי ג'י חברה לביטוח בע"מהחלטה/פסק דיןניתן בזאת תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה (אשר סומן "א'" וייסרק למערכת הנט) ללא צו להוצאות. ניתן היום, כ"א שבט תשע"ד, 22 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 22/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:18בפני כב' השופטתאיריס לושי-עבודיהתובעים1.יצחק וותרי2.אפרת וותרינגדהנתבעתאיילון חברה לביטוח בע"מהחלטה/פסק דיןניתן בזאת תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה (אשר סומן "א'" וייסרק למערכת הנט) ללא צו להוצאות.ניתן בזאת פטור מתשלום יתרת האגרה. ניתן היום, כ"א שבט תשע"ד, 22 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 21/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
מספר בקשה:5בפני כב' השופטת בכירהעיריה מרדכיתובעים1.אולג מלישב2.רינת מלישבנגדנתבעתאיי אי ג'י חברה לביטוח בע"מפסק דיןהנני מאשרת את הסכם הפשרה, אשר הוגש על-ידי הצדדים, ונותנת לו תוקף של פסק-דין.האגרה תטופל, כאמור בתקנות.ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ד, 23 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 21/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתשרון קיסרמאשימהמדינת ישראלנגדנאשםיוסף נצר (אחר/נוסף)החלטהלאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, ומבלי להביע עמדה בדבר העונש שיוטל עלה הנאשם, כי יש מקום לקבל חוות דעת הממונה על עבודות שירות בטרם יינתן גזר הדין.לפיכך, הדיון יידחה ליום 19.2.14 בשעה 8:30.הממונה על עבודות שירות יכין חוות דעת בעניינו של הנאשם עד מועד הדיון.המזכירות תשלח העתק ההחלטה בדחיפות לצדדים ולממונה על עבודות שירות.ניתנה היום, כ' שבט תשע"ד, 21 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 21/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאפרת פינקמבקשגטו פנטיהנגדמשיבהמדינת ישראלהחלטהבהמשך לבקשתה של באת כוח הנאשם, תודיע לבית המשפט אם בדעתה לוותר על עדים נוספים ועל הסדר, ככל שיהיה, לעניין הגשת מסמכים בהסכמה, וזאת עד ליום 2.2.13.ניתנה היום, כ' שבט תשע"ד, 21 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 20/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתיעל טויסטר ישראליתובעים1.ארז מוזס2.פרלה מוזסנגדנתבעים1.אחים אום2.אחים אום חברה לעבודות בנין השקעות ופיתוח (1995) בע"מהחלטהכתב התביעה המתוקן אינו מופיע במערכת נט המשפט.יש לבצע סריקה חוזרת.ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ד, 20 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 20/01/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברחובות ° עמודים: 1
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכימאשימהעיריית יבנהנגדנאשמתחברת גב-ים לקרקעות בעמהחלטהיש להמציא בהמצאה מתועדת לתגובת ב"כ המאשימה בתוך 14 יום מההמצאה. המזכירות תסיר את הבקשה מתיקיית "חוות דעת", ותעביר לתיקיית בקשות . ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ד, 23 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.