ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בראשון לציוןתאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' הרשמת רות וקסמןתובעים1. ח. עלמה יזמות עסקית בע"מנגדנתבעים1. בתיה זלצמןהודעהתיק זה נפתח בבית משפט השלום, לאחר הגשת התנגדות לביצוע שטר/ הגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967.על-פי נתוני בית המשפט, התיק נמצא ביתרת חובה בסך של 134  ש"ח,עקב קבלת התנגדות לביצוע שטר/ קבלת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט.בהתאם לתקנה 2(ו) לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007 הנך נדרש לשלם יתרה זו , תוך 20 ימים מיום המצאת דרישה זו לתשלום האגרה, שאחרת תימחק התביעה.י
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' השופטת איריס סורוקרתובע:1. אבנר פראגנגדנתבעים:1. המכללה למנהל3. ברק אור בטחון ושרותים בע"מ2. כלל חברה לביטוח.הודעה1. על פי החלטת בית המשפט מיום 26.8.2013 התיק נקבע לעיון ליום 1.12.2013 בחוות דעת נגדית. 2. מעיון בתיק עולה כי טרם הוגשה חוות דעת נגדית בתיק. 3. בהנחית כב' הש' ד"ר איריס סורוקר, ניתנת בזאת ארכה בת 7 ימים מהיום להמצאת חוות הדעת. 4. התיק יובא להחלטת כבוד השופטת בהתאם. 5. המזכירות תשלח העתק מהודעה זו לצדדים.  ניתנה ביום10 דצמבר 2013ז' טבת תשע"ד  הופק ע"י שירלי רפואה
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
בפני כב' ההשופט אברהם הימןמאשימה1. מ.י. לשכת תביעות מרחב שפלה - שלוחתנגדנאשמים1. מרדכי גבאיהודעהכב' השופטהימןבתיקזההופקדפיקדון.התיקהסתייםביום 17/09/2007ולא קיימת החלטה להחזר הפיקדון.קיים מימוש עיקול מלשכת הוצאה לפועל על כספים אלו. נאהחלטתך.עדיהחלטהנא לפעול בהתאם לצו המימוש .
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
בפני כב' ההשופט אברהם הימןמאשימה1. מ.י. לשכת תביעות מרחב שפלה - שלוחתנגדנאשמים1. מרדכי גבאיהודעהכב' השופטהימןבתיקזההופקדפיקדון.התיקהסתייםביום 17/09/2007ולא קיימת החלטה להחזר הפיקדון.קיים מימוש עיקול מלשכת הוצאה לפועל על כספים אלו. נאהחלטתך.עדיהחלטהנא לפעול בהתאם לצו המימוש .
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' הרשמת רות וקסמןתובעים1. שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מנגדנתבעים2. איתן מושיובהודעהתיק זה נפתח בבית משפט השלום, לאחר הגשת התנגדות לביצוע שטר/ הגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967.על-פי נתוני בית המשפט, התיק נמצא ביתרת חובה בסך של _196_  ש"ח, עקב קבלת התנגדות לביצוע שטר/ קבלת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט.בהתאם לתקנה 2(ו) לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007 הנך נדרש לשלם יתרה זו , תוך 20 ימים מיום המצאת דרישה זו לתשלום האגרה, שאחרת ת
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
לפני כב' השופטת יעל בלכרמבקשים1. אולג חרנוביץנגדמשיבים1. ילנה מדטוב2. סטניסלב רוביניצ'יקוב3. מ.י. יזמות לחיזוק והשבחת מבנים בע"מ4. מ. אברבוך, יזמות נדלן ועיבוי עירוני בע"מהודעהבעניין: בקשה מס' 4  מיום: 10/12/131. המבקש ימסור למשיב הודעה זו והעתק הבקשה, על צרופותיה, בתוך 5 ימים מהיום.2. בהתאם לתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המשיב רשאי להגיב לבקשה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לו.3. המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך 10 ימים.4. לא הוגשה תגובה בחלוף המועד האמור בסעיפים 1-3 לעיל, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה לבית-המשפט בדבר ההליך הקיים, כשלבקשתו יצרף אישור מסירה ש
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' הרשמת רות וקסמןמבקשים1. דורון נחום2. יוספה נחוםנגדמשיבים1. חזון את גלילי חברה לבניה בע"מהודעהבעניין: בקשה מס' 1  מיום: 9/12/131. המבקש ימסור למשיב הודעה זו והעתק הבקשה, על צרופותיה, בתוך 5 ימים מהיום.2. בהתאם לתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המשיב רשאי להגיב לבקשה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לו.3. המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך 10 ימים.4. לא הוגשה תגובה בחלוף המועד האמור בסעיפים 1-3 לעיל, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה לבית-המשפט בדבר ההליך הקיים, כשלבקשתו יצרף אישור מסירה של הבקשה לצד שכנגד.לא תבוא בקשה בנדון, כשמצורף אליה אישור מסירה, תימחק הב
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' השופטת איריס סורוקרתובעת:1. נגה יודפת פסונגדנתבעים:1. מאיר לוי4. סמדר ברוך3. מרדכי ברוך2. ענת לויהודעה1. על פי החלטת בית המשפט מיום 29.10.2013 נקבע התיק לתזכורת פנימית לקבלת הודעת הצדדים לענין תוצאות המו"מ. 2. מעיון בתיק עולה כי טרם הוגש האמור לתיק ביהמ"ש.3. בהנחית כב' הש' ד"ר איריס סורוקר, ניתנת בזאת ארכה בת 7 ימים מהיום להמצאת האמור.4. התיק יובא להחלטת כבוד השופטת בהתאם. 5. המזכירות תשלח העתק מהודעה זו לצדדים.  ניתנה ביום10 דצמבר 2013ז' טבת תשע"ד  הופק ע"י שירלי רפואה
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
לפני כב' הש' ד"ר איריס סורוקרתובע:2. רותם דיקסטרונגדנתבעים:1. רונן צרפתי2. אלגרה אלקוטההודעה1. על פי החלטת בית המשפט מיום 10.10.2013 נדרשו הצדדים להודיע לבימ"ש על תוצאות ההידברות ביניהם. 2. מעיון בתיק עולה כי טרם הוגש האמור לתיק ביהמ"ש.3. בהנחית כב' הש' ד"ר איריס סורוקר, ניתנת בזאת ארכה בת 7 ימים מהיום להגשת ההודעה. 4. התיק יובא להחלטת כבוד השופטת בהתאם. 5. המזכירות תשלח העתק מהודעה זו לצדדים.  ניתנה ביום10 דצמבר 2013ז' טבת תשע"ד  הופק ע"י שירלי רפואה
תאריך: 10/12/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
לפני כב' הסגן נשיאה ארז יקואלמבקשים1. בנא מ.א. שיווק בע"מנגדמשיבים1. י.מ.מ.י השקעות ונכסים בע"מ2. מעין מילשטיין3. יפתח מילשטייןהודעהבעניין: בקשה מס' 2  מיום: 9/12/20131. המבקש ימסור למשיב הודעה זו והעתק הבקשה, על צרופותיה, בתוך 5 ימים מהיום.2. בהתאם לתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המשיב רשאי להגיב לבקשה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לו.3. המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך 10 ימים.4. לא הוגשה תגובה בחלוף המועד האמור בסעיפים 1-3 לעיל, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה לבית-המשפט בדבר ההליך הקיים, כשלבקשתו יצרף אישור מסירה של הבקשה לצד שכנגד.לא תבוא בקשה בנדון, כשמצור