ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בראשון לציוןתאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתמיכל עמית - אניסמןהתובעיוני בהילהנגדהנתבעתמסגריית אלי רוזליוהחלטה1.לנוכח הפער שבין קביעות המומחים, אני ממנה בזאת את ד"ר נחשון שזר, כמומחה רפואי בתחום אורטופדיה בתיק זה.המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על-ידי בא-כוח בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע נשוא התביעה ובמיוחד יקבע:א.האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?ב.האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?ג.מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל.ד.האם יהיה הת
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתמיכל עמית - אניסמןהתובעמשה שטינברגנגדהנתבעים1.נפתלי רוטנברג2.דוד רוטנברג3.אברהם רוטנברגהחלטהלאחר עיון בכתבי הדיון, יובהר מדוע אין מקום בנסיבות הענין להעברת התביעה לפסים רגילים בהתאם לתקנה 215יב לתסדא.מובהר כי לתביעה על פי פרק ט, מוקצה שעה בלבד לדיון.הבהרה תינתן תוך 3 ימים.ניתנה היום, ב' אדר ב תשע"ד, 04 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' הרשמת הבכירהרבקה ארדמבקשיםרפאל מימראןנגדמשיביםדלתא ראשון בע"מהחלטה1. מכח הסכמת הצדדים, אני ממנה את השמאי בקרמן יעקב, מרח' קהילת קישינוב 2 ת"א, כמומחה מטעם בית המשפט. 2.הצדדים ישאו בשכ"ט המומחה בחלקים שווים. תנאי לביצוע הבדיקה הוא כי כל צד יפקיד בקופת ביהמ"ש את חלקו בשכ"ט המומחה וזאת תוך 20 ימים מיום הדרישה.3.בדיקת הרכב ע"י המומחה מטעם ביהמ"ש תתואם עם ב"כ הצדדים.כפי המוסכם, שמאי הצדדים, נציגי המוסך והצדדים עצמם רשאים להיות נוכחים בעת ביצוע הבדיקה. 4.המומחה יפנה לביהמ"ש בכל בקשה שעניינה העדר שיתוף פעולה של מי מהצדדים. אי תשלום שכר טרחה או
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' הרשמת הבכירהרבקה ארדמבקשיםסלים אזברגהנגדמשיביםעירית לודהחלטההבקשה להארכת מועד טרם נסרקה.בהעדר התייחסות להארכת המועד בבקש לעיכוב הליכים, לא ניתן להידרש לבקשה.הבקשה למחיקת כותרת תועבר לתגובת הצד השני תוך 14 ימים. ניתנה היום, ב' אדר ב תשע"ד, 04 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
מספר בקשה:18בפני כב' השופטתמיכל עמית - אניסמןהמבקשים1.הילה דקל2.אופיר אפרים דקלנגדהמשיבים1.פנינה אשד2.לירן עמרי גפני3.שלום גולןהחלטה1.הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 1.5.2014.עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 1.7.20142.לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים. היה ואחד הצדדים מעוניין להגיש חוות דעת מומחה, יעשה כן במסגרת הזמן שהוקצב לו להגשת תצהיריו.ב"כ הצדדים יגישו את הראיות בשני עותקים:א. עותק המיועד לסריקה;ב. עותק כרוך, מסומן ומדוגל, אשר יוגש לתיק הנייר.3.היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונ
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
בקשה מס' 2בפני כב' השופטתיעל בלכרהמבקשעו"ד יאיר יעקובוביץנגדהמשיביחיאל הנדלס ואחריםהחלטההמבקש ימסור למשיב הודעה זו והעתק הבקשה על צרופותיה, בתוך 5 ימים מהיום.בהתאם לתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המשיב רשאי להגיב לבקשה תוך 20 ימים מיום שהומצאה לו.המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך 10 ימים.לא הוגשה תגובה בחלוף המועד האמור בסעיפים 1-2 לעיל, יגיש המבקש בקשה למתן החלטה בבקשה, כשלבקשתו יצרף אישור מסירה של הבקשה וההודעה למשיב.לא תבוא בקשה כאמור, תימחק הבקשה מחוסר מעש בחלוף המועד, ללא התראה נוספת.בתגובה ובתשובה לתגובה ובכל בקשה אחרת שנוגעת לבקשה
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
התובעת:אוטו שי ראשל"צ בע"מע"י ב"כ עו"ד לירן רוזןנגדהנתבעים:1. דניס אשורוב2. יורי דובוביצ'נקוע"י ב"כ עו"ד ראד אבו מוךפסק דיןתביעה על סך של 16,736 ₪.התובעת טוענת כי הנתבעים מכרו לה רכב שהיה רשום עליו עיקול לטובת צד ג'. העיקול לא הוסר משך תקופה ארוכה ולאחר שהרכב שהה במחסניה זמן רב בלא שנמצא לו קונה– נאלצה התובעת לגרטו.נוכח האמור, עתרה התובעת עותרת לפסיקת פיצוי בגין ההפרש שבגין מחיר התמורה החוזית לבין התמורה שקיבלה מגריטת הרכב.הנתבעים טוענים כי בעת המכירה לא ידעו על קיומו של העיקול וכי בסופו של יום אין כל קשר סיבתי בין העיקול לבין הנזקים שהתובעת טוענת שנגרמו
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתיעל בלכרתובעיםאבישי שחר אבישי הנדסת מערכות ותקשורתנגדנתבעיםטלי שושןהחלטהבהמשך להסכמת הצדדים כאמור בהחלטות קודמות אני ממנה את המהנדס מר שוירמן יוסף מרח' בנימין 21 רחובות, לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, יבקר במקום לפי הצורך בתיאום עם ב"כ הצדדים, ויחווה דעתו באשר למחלוקת שנפלה בין הצדדים.הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת (עם העתק לתיק בית המשפט) ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת. הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים מטעמם ב
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 3
בפני כב' השופטאיל באומגרטהמבקשהרצל לוינגדהמשיבות1.אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ2.איי. אי. ג'י. חברה לביטוח בע"מ3.הראל חברה לביטוח בע"מהחלטהלפני בקשת התובע (להלן: "המבקש") לפטור אותו מהגשת חוות דעת מומחה רפואי מטעמו ולקבוע כי הנכות הצמיתה, בשיעור של 5% שנקבעה לו על-ידי המל"ל, כתוצאה מהאירוע מ- 18.4.07, נשוא התביעה, תשמש כחוות דעת רפואית מטעמו.התביעה הוגשה תחילה על-ידי המבקש נגד הנתבעת 3 (להלן: "המשיבה") בתאריך 20.3.2012 בגין האירוע כמשמעותובחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975 (להלן:" חוק הפלת"ד"). ביום 30.9.2013 הגיש המבקש כתב תביעה מתוקן (להלן: "כתב התביעה המתוקן") והו
תאריך: 04/03/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בראשון לציון ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' הרשמת הבכירהרבקה ארדתובעתקנקון מוצרים בע"מנגדנתבע2.מקס פלצבריןפסק דיןכתב התביעה הומצא לנתבע 2. נתבע 2 לא הגיש כתב הגנה במועד.אשר על כן, אני מחייבת את הנתבע 2 לשלם לתובעת סך של 32,571 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (4.11.13).כמו כן, ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט בגין אגרה בסך 407 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,676 ₪.ניתן היום, ב' אדר ב תשע"ד, 04 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.