ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בכפר סבאתאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתמירב בן-אריהתובעים:1.אדוה מולר2.מרקו מולרנגדהנתבעת:שדאור חברה לבניה בע"מהחלטהלאחר קבלת תשובות המומחה, יודיעו ב"כ הצדדים להצעת בית המשפט כפי שניתנה בפרוטוקול מיום 26.5.14. ב"כ התובעים יודיע עד ליום 10.8.14. ב"כ הנתבעת – עד ליום 1.9.14.אין באמור כדי לפגוע במועדים להגשת תצהירים, ככל שלא תהיה הסכמה.ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:3בפני כב' השופטתמירב בן-אריהמבקשת:איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מנגדהמשיבה:רוית הלויהחלטהבקשה למתן צולתגובה כדין.ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:3בפני כב' הרשם בכירצוריאל לרנרמבקשיםלילך הרשקונגדמשיבים1.משה פקלר2.תמר פקלרהחלטהבעניין הבקשה למתן החלטה – החלטה ניתנה היום. ראה שם. ראה גם ההערה אודות פורמאט ההגשה.נוכח האמור בבקשה זו למתן החלטה, תשומת הלב תופנה לכך שלא נתבקש עיכוב הליכי ביצוע, וההחלטה אף לא התייחסה לכך. כבר עתה אומר, כי ככל שתוגש בקשה כאמור, יש להניח כי עיכוב הליכי ביצוע יותנה בהפקדה, ועל המבקשים להיערך לכך.ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
מספר בקשה:2בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרמבקשיםלילך הרשקואריה הרשקונגדמשיביםמשה פקלרתמר פקלרהחלטההבקשה לביטול פסק-הדין – לתגובת המשיבים תוך 20 יום. המצאה ע"י ב"כ המבקשים לב"כ המשיבים, עם אישור מסירה.תשומת לב ב"כ המבקשים, כי בקשותיו מוגשות בפורמאט שאינו מאפשר מתן "החלטה בפתקית".ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' הרשם הבכיר נועם רףתובעיםאורלי פלחנגדנתבעיםאריק-אריאל בן עזרהחלטההצדדים זומנו לדיון בהתנגדות ליום 8.7.14.לא היתה התייצבות למי מהצדדים לדיון.בהתאם לשאילתת המזכירות, נשלחו זימונים לדיון כדין. יכול והצדדים הגיעו לכדי הסכמות מחוץ לכתלי ביהמ"ש, אך שכחו ליידע את בימ"ש.בנסיבות אלו, ניתנת לצדדים האפשרות להודיע בתוך 7 ימים מהיום מדוע לא התייצבו לדיון.ככל שלא תתקבל הודעה, ביהמ"ש יורה על מחיקתה של ההתנגדות ושפעול הליכים בתיק ההוצל"פ.המזכירות תקבע ת.פ. 10 ימים מהיום. ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' הרשם הבכיר נועם רףתובענח קלייןנגדנתבעשי פלדהחלטהביום 13.7.14 התנהל דיון בתיק ת.ט. 18574-08-13. הצדדים בתיק זה הגיעו להסכמה גם לגבי התיק דנא.במצב דברים זה, המזכירות תסגור תיק זה. ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 17/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
בפני כב' השופטדורון חסדאיהתובעשמשון מסמינגדהנתבעעו"ד דב אבן אורהחלטהמאחר ולא עלה בידי הצדדים להגיע להסדר אשר יביא לסיומו של ההליך מחוץ לכתלי ביהמ"ש ואף במסגרת הליך הגישור , יובא התיק בפני לצורך מתן החלטה בטענת ההתיישנות .החלטה תנתן בהקדם .ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 16/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 3
בפני כב' השופטרונן פלגהמבקשעבד אלחפיז עודהנגדהמשיבהועדה מקומית לתכנון ובנייה מזרח השרון קלנסווההחלטה1.לפניי בקשת המבקש להורות על עיכוב ביצועו של צו ההריסה המנהלי, שהוצא על ידי המשיבה ביום 24/2/14.2.להלן השתלשלות העניינים בהליך זה עד כה:א.המבקש הגיש ביום 2/3/14 בקשה דחופה למתן צו זמני לעיכוב ביצועו של צו ההריסה המנהלי ובקשה לביטולו של צו ההריסה. הבקשה נדחתה בהחלטת בית המשפט מיום 4/3/14.ב.ביום 9/3/14 הוגשה הבקשה בשנית במתכונת מתוקנת ובהמשך לכך ניתן צו לעיכוב ביצוע זמני עד לדיון שנקבע במעמד שני הצדדים.ג.בדיון מיום 18/3/14 הגיעו הצדדים להסכמה, אשר קיבלה תוקף של החל
תאריך: 16/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 2
בפני כב' השופטרונן פלגהתובעים1.שמואל מלכיס2.דליה מלכיס3. אבנר מלכיסנגדהנתבעים1.רוני אברמוביץ2.אביאל אברמוביץהחלטה1.בהמשך לדיון שהתקיים ביום 16/1/14 ולהסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר יובל מנטל כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.2.המומחה ייתן את חוות דעתו בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים אשר בתחומי מומחיותו, לרבות בשאלות האם רעש התיפוף העולה מבית הנתבעים חורג מהתקנים ואף במידה שאינו חורג, האם מדובר במטרד של ממש ועד כמה יש בו כדי לפגום באיכות חייהם של התובעים. ככל שהטענה לרעידות היא בתחום מומחיותו של המומחה, יחווה את דעתו גם בעניין זה.3.הצדדים ימציאו ל
תאריך: 16/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקיהמערערים1.שמואל קומימי2.גניה קומימי3.יחיאל מילר4.מתת מילר5.יהודית דפני6.אשר קוממי7.אורלי קוממינגדהמשיבההועדה המקומית לתכנון כפר סבאפסק דיןניתן בזה תוקף של פסק דיןלהסדר הפשרה.התיק ייסגר.אני מורה על השבת האגרה עפ"י תקנות בתיהמ"ש (אגרות).ניתן היום, י"ח תמוז תשע"ד, 16 יולי 2014, בהעדר הצדדים.