ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית משפט השלום בירושליםתאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
בפני כב' השופטת חנה מרים לומפמבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים2. כנעאן רווידיהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעד
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 1
בפני כב' השופטת תמר בר-אשר צבןמבקשים1. מדינת ישראלנגדמשיבים1. משה גבריאל מלכההודעה כנגד החייב ישנו תיק פלילי שעדיין מתנהל, לכן לא ניתן לבצע את המימוש.
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. ווליד רדואןהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים ללקוחו
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. שני ראםהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים ללקוחות, יש
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. מוחמד תמימיהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים ללקוחו
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. יוסף חיים שרביטהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים לל
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 2
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. וסים שראונההודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים ללקוחו
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתיעל ייטבתובעאורי אמסלינגדנתבעתכלל חברה לביטוח בע"מהחלטההתביעה שבכותרת הועברה לטיפולי.הצדדים ישלימו ההליכים המקדמיים תוך 60 ימים. כל בקשה בעניין ההליכים המקדמיים תוגש תוך 80 ימים, בקשה שלא תוגש עד למועד זה לא תידון במועד מאוחר יותר אלא מטעמים מיוחדים.ניתן בזאת צו כללי לגילוי מסמכים, בין כל בעלי הדין, לרבות צו לעיון במסמכים. לקד"מ ביום 24.12.13 בשעה 09:00.ניתנה היום, י"ד אלול תשע"ג, 20 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתדורית פיינשטייןתובעים1.אילוס בע"מ2.אנטוואן כשרםנגדנתבעים1.ורד תורג'מן2.מיכאל תורג'מןהחלטההפיקדון שהפקידו הנתבעים להבטחת הוצאות העד יוחזר לידם. ניתנה היום, י"ד אלול תשע"ג, 20 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך: 20/08/2013 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 5
מבקשים1. מדינת ישראלנגדחשודים1. איאס שקיראתהודעת פיקדון בתיק מעצרבקופת בית המשפט עומד לזכותך סכום כספי. מאחר וחלפו 180 ימים מיום ההפקדה, עליך לגשת לתחנת המשטרה/היחידה בה נעצרת/נחקרת ולהביא אישור כי בגין מעצר זה לא הוגש נגדך כתב אישום וכי אין להם התנגדות להחזר הפיקדון.תגובת תחנת המשטרה/ היחידה בה נעצרת/נחקרת:אנו מסכימים/ לא מסכימים להחזר הפיקדון.______________________חתימת המאשר וחותמת היחידהבמידה ויש הסכמה להחזר הפיקדון ,עליך לגשת למזכירות בית משפט השלום בירושליםלהצגת האישור.במסגרת שיפור השרות ולצורך הבטחת הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על העברת כספים ללקוחו