ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי מרכזתאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כב' השופטת אסתר דודקביץהתובעות1. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים2. מנורה חברה לביטוח בע"מ3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ4. הראל חברה לביטוח בע"מ5. כלל חברה לביטוח בע"מ6. מגדל חברה לביטוח בע"מ7. איילון חברה לביטוח בע"מ8. המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול")נגדהנתבע17. אילן שאוליפסק דין חלקי (בעניינו של הנתבע 17) (עפ"י סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984)הצדדים הסמיכוני לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה עפ"י סעיף 79א(א) בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1985 ולהורות מהו הסכום שישלם הנתבע 17 לתובעות שלא יפחת מ-80,000 ₪ ולא יעלה על 250,000 ש"ח. לאחר שקראתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר האחר, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעות 150,000 ₪ וזאת עד לא יאוחר מיום 3.7.14, שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.הסכום האמור יהווה חוב בר תביעה בהליך פשיטת הרגל שבו מצוי הנתבע הנ"ל.כל צד ישא בהוצאותיו.המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק-הדין באמצעות הפקסימיליה. ניתן היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
מספר בקשה:3לפני כבוד השופט צבי ויצמןבעניין: פקודת פשיטת הרגלובעניין: (להלן "החייב")המבקש:נועה דנה דרור (גוטמן)נגדהמשיב:1.כונס נכסים רשמי תל אביב2.ענת רום (נאמן)החלטהלתגובת הנאמנת תוך 10 ימים. המבקשת תעביר הבקשה לתגובת הנאמנת במסירה כדין. ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 2
מספר בקשה:118לפני כבוד השופט בנימין ארנוןבעניין:פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983להלן: "הפקודה";ובעניין: 1. התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב בע"מ (בהקפאת הליכים); 2. החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב 1988 בע"מ (בהקפאת הליכים) 3. ת.מ.ח.ת (1988) בע"מ להלן: "החברות";ובעניין: רו"ח עליזה שרון, רו"ח חיים קמיל, עו"ד יוסף בנקל בתוקף תפקידם כנאמנים בהקפאת הליכים של החברותלהלן: "הנאמנים";ובעניין: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד אהרן מיכאלי ויניב שטייןממשרד גולדברפ, זליגמן ושות', עו"דלהלן: "דן";ובעניין: המפקח על התעבורה במשרד התחבורהלהלן: "המפקח";ובעניין: כונס הנכסים הרשמי ע"י ב"כ עו"ד נטע כצמן-יעקובוביץלהלן: "הכנ"ר";החלטההנני מורה על
תאריך: 01/06/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתק. רג'יניאנוהמאשימהמדינת ישראלנגדהנאשםיריב חזיזההחלטהנמסר לי על ידי מזכירות בית המשפט כי חרף ההחלטה מיום 15.11.2012, לא העבירה המאשימה את פרטיו האישיים של המתלונן לצורך קבלת הפיצוי.הפיצוי הופקד בקופת בית המשפט ולא ניתן להעבירו למתלונן.המאשימה תעביר לאלתר פרטיו האישיים של המתלונן ולא יאוחר מיום 2.6.2014.המזכירות תעביר העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, 01 יוני 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 29/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 6
מספר בקשה:77בפני כב' השופטיחזקאל קינרמבקשת (תובעת)סביון תעשיות 1987 בע"מנגדמשיבים (נתבעים)1.אהרון שמש2.אהרון שמש (2000) יעוץ ניהול ויזמות בע"מהחלטההבקשה1.בישיבת יום 27.5.14 העלה ב"כ התובעת (להלן: "סביון") בקשה למחיקת סעיפים 111 עד 118 לתצהירו של המשיב 1 (להלן: "מר שמש") ובהתאמה גם את החלקים הרלבנטיים בסעיף 110 לאותו תצהיר, וכן את החלקים הרלבנטיים בחוות דעתו של רו"ח מזרחי מטעם הנתבעים.ב"כ סביון הפנה לסעיפים 50 ו-51 לכתב התביעה, לסעיף 72 לכתב ההגנה וטען כי האמור בתצהירו של מר שמש מהווה שינוי ו/או הרחבת חזית לעומת הנטען על ידו בכתב ההגנה. יצוין כי בסעיפים 50-51 לכתב התביעה נטען כי סביון הפיקה המחאות לפקודת מר שמש, לפי רשימה שצורפה, כשבהתאמה בוצעו רישומים בהנהלת החשבונות של התובעת, כאשר הסכום הכולל של ההמחאות הסתכם ב-1,675,840 ₪, והוא מהווה סכום שהוצא מהתובעת לטובת שמש. צורפו גם כרטסות שמש בסביון והעתקי ההמחאות שברשימה.סביון טענה כי בסעיף 72 לכתב ההגנה אישרו הנתבעים כי אותן המחאות שולמו לנתבעים ו/או למי מהם כחלק מהתמורה המוסכמת, אך בסעיפים 110-118 לתצהירו העלה מר שמש טענה, כאילו מתוך אותן
תאריך: 29/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 28
בפני כב' השופטצבי דותןהתובעים1.מנשה אלינובק2.גילה אלינובקע"י ב"כ עו"ד אמנון אברהמינגדהנתבעתעירית חולוןע"י ב"כ עו"ד הילה וינטרוב פסק דין1.התובע 1 (להלן- "התובע"), בשנות ה- 70, היה הבעלים והמנהל של בית מלאכה לייצור מוצרי אלומיניום, בשם "אלום מנשה", שהיה ממוקם במרכז שכונת מגורים בעיר חולון. כמו כן היה לו מחסן, ששימש את העסק, אף הוא בחולון. בית המלאכה והמחסן הוחזקו על ידו בשכירות. בית המלאכה גרם מטרדים שונים לדיירים שהתגוררו בסמוך לו. בשל ריבוי תלונות השכנים, פנתה הנתבעת אל התובע בבקשה כי יעביר את בית המלאכה לאיזור התעשיה. התובע נתבקש, במקביל, לפנות גם את המחסן. התובע טוען כי, בתמורה לנכונותו לפנות את בית המלאכה והמחסן, הבטיחו לו ראש העיר דאז, פנחס אילון ז"ל, ומר צבי ישראלי, שהיה מנהל מחלקת רישום נכסים של הנתבעת, להעמיד לבעלותו מגרש חליפי, אותו צריכה הנתבעת לקבל. באותה תקופה, אזור התעשיה בחולון לא היה בבעלות הנתבעת, אלא בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (להלן- "המינהל"), ועל כן לא יכלה הנתבעת להקצות בעצמה קרקע לתובע באיזור התעשיה, אלא רק להמליץ בפני המינהל להקצות קרקע לתובע. לטענת התובע, כאשר באו
תאריך: 28/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 6
בפני כב' השופטפרופ' עופר גרוסקופףהמבקשים1.Marie-Therese Jobe2.Catherine Peiretti3.Celine Peiretti4.Patrick Gouiranע"י ב"כ עו"ד דור חזקיהנגדהמשיבים1.Mardoche Mouly2.Valerie Moulyע"י בא כוחם עו"ד שבתאי גרשון ועו"ד אילן דהאן3.Johny Meyer Moulyפסק דיןלפני בקשה לאכיפת פסק דין זר שניתן על ידי בית משפט שוויצרי כנגד המשיבים, אזרחי צרפת, אשר בבעלותם, כך נטען, רכוש בישראל. דינה של בקשה זו להידחות, מהטעם שעל פי הוראת סעיף 6(א)(3) לחוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח – 1958, וכללי המשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי, ניתן לאכוף בישראל פסק דין זר רק אם ניתן במדינה שלנתבע זיקה של מגורים (Residence) או זיקה של הסכמה לשיפוט (Submission) ביחס אליה. המשיבים לא התגוררו בשוויץ, ולא נתנו הסכמתם להתדיין בשוויץ, ולפיכך פסק הדין שניתן בשוויץ כנגדם אינו בר אכיפה בישראל. רקע עובדתי1. בשים לב לסיבה לדחיית בקשת האכיפה, ניתן להציג את הרקע העובדתי הרלוואנטי בקיצור נמרץ:א.כנגד המשיבים ניתן ביום 9.5.2008 פסק דין על ידי בית המשפט לתביעות אזרחיות שבקנטון ווד (canton de Vaud), שוויץ (להלן: "בית המשפט השוויצרי" ו- "פסק הדין השוויצרי" ב
תאריך: 27/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטיחזקאל קינרתובעתסביון תעשיות 1987 בע"מנגדנתבעים1.אהרון שמש2.אהרון שמש (2000) יעוץ ניהול ויזמות בע"מהחלטהבקשת הבהרה מטעם התובעתאם התכוון ב"כ התובעת כי חקירת מר שמש תארך עד שעה 15:00 – 16:00, הרי הייתה אי הבנה בהבנת דבריו על ידי (סברתי כי התכוון שהחקירה תארך 3-4 שעות).מכל מקום, הקדמת הדיון לשעה 8:30, אמורה להקדים גם את סיום החקירה.לאור האמור לעיל, תעמוד בתוקפה רק האופציה החלופית בהחלטה שניתנה היום, דהיינו זמינות טלפונית של העד מר בני שמילה בזמן הדיון הקבוע ליום 8.6.14, והתייצבותו לחקירה בהתראה של שעה, אם יתברר כי חקירת מר שמש מסתיימת במועד מוקדם יחסית.ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ד, 27 מאי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 27/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 31
בפני כב' השופטתורדה מרוזבעניין:מדינת ישראלע"י ב"כ עוה"ד אלון טנקג'י – פמ"מהמאשימהנגד1.שושן ברבי (עציר)ע"י ב"כ עוה"ד מוטי כץ, דוד יפתח וג'קי סגרון2.אורן חנונהע"י ב"כ עוה"ד אורי קינןהנאשמיםגזר דיןהעובדות תאונה קשה ומחרידה אירעה ביום 17.8.12 בשעה 19:42 בצומת הרחובות בן צבי וגרינבוים בנתניה (להלן: "הצומת"), כאשר שלוש נשים, סבטלנה יגודייב, ילידת 1959 ושושנה יגודייב, ילידת 1987, אם ובתה, וקרובת משפחתן, אלכסנדרה רובינוב, ילידת 1946, חצו כביש במעבר חצייה, בזו אחר זו, עת פגע בהן בעוצמה, רכב מסוג אאודי 6A (להלן: "הרכב") נהוג על ידי הנאשם מס' 1 (להלן: "הנאשם"), הטיחן למרחק רב וגרם למותן (להלן: "המנוחות" ו – "התאונה"). הצומת מצוי בעיבורה של נתניה, עיר מגורי הנאשם. הלה נהג את רכבו בשד' בן צבי, מדרום לצפון, בנתיב ימני מתוך שלושה נתיבים. עד שספגו את המכה הקטלנית, הספיקו המנוחות לחצות כ- 8 מטר מרוחב מעבר החצייה.המנוחות הועפו כתוצאה מהמכה למרחקים של 60מ' (סבטלנה ז"ל), 40 מ' (שושנה ז"ל) ו- 17 מ' (אלכסנדרה ז"ל) ונחתו על הקרקע, ללא רוח חיים. הנאשם המשיך בנסיעה רצופה לאורך 156 מ', אז הרכב נעצר. עמו ברכב הי
תאריך: 26/05/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 7
בפני כב' השופטת הבכירה, נגה אהדהמערערארנסט דנציגרע"י ב"כ עוה"ד אמיר דנוס ו/או ארי אליעז נגדהמשיבהמדינת ישראלע"י ב"כ עוה"ד סמארה מתקאל ואח' פסק דיןלפניי ערעור על פסק דין של בית משפט שלום ראשון לציון "צ מיום 7.11.12, לפיו הורשע המערער בעבירות של אי קיום צו ושימוש חורג.במסגרת גזר הדין הורה בית משפט למערער להרוס חממות ומנהרות החקלאיות שנבנו ללא היתר והורה להפסיק את השימוש המפורט בכתב האישום השני שעניינו הפסקת שימוש גידול חקלאי על השטח תוך 6 חודשים. בית המשפט גזר על המערער קנס בסך 180,000 ₪ שישולם ב-20 תשלומים חודשיים, התחייבות על סך 300,000 ₪ לבל יחזור על העבירות למשך 3 שנים ומאסר על תנאי בן 6 חודשים לתקופה של 3 שנים.העובדות הצריכות לעניין:1.הקרקע נשוא כתב האישום נמצאת בבית דגן, מרחב תכנון מקומי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק" (גוש 6081 חלקות 16, 17). ייעוד הקרקע, על פי סעיף 10.10 לתכנית המתאר המקומית, ממ/1420, בית דגן, הוא חקלאי ומותרים בו גידולים חקלאיים, כולל חממות.המערער מחזיק בשטח של כ-39 דונם, ומאז שנת 1953 עוסק בגידולים חקלאיים. המערער כיום כבן 89 ולכן המגדל בפועל כיום, ה