ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי מרכזתאריך: 25/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטד"ר אחיקם סטולרמערעריםדא"ש נהול והשקעות בע"מנגדמשיביםפקיד שומה כפר סבאהחלטהבשל שינוי בסדרי העבודה של בית המשפט – שיבוצו של הח"מ בהרכב פשע חמור, הדיונים שנקבעו ליום 10/4/14 וליום 24/4/14 יבוטלו ויתקיימו ביום 30/6/14 וביום 7/7/14 החל משעה 09:30 על הצדדים להודיע לעדיהם על שינוי המועדניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ד, 25 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 25/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כבוד השופט אילן ש' שילה, סג"נהמערערים1.יעקב בר שלום2.ניצה בר שלוםבאמצעות ב"כ עו"ד אסף מאורנגדהמשיבים1.יעקב סויסה2.אתי סויסהבאמצעות ב"כ עו"ד אברהם רביבו פסק דיןבעלי הדין הסכימו שאפסוק בערעור זה לפשרה כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 31.10.14. לאחר עיון בטענות בכתב שהגישו באי כוח הצדדים אני מורה כדלקמן:ימונה שמאי אשר יעריך את שווי הדירה נושא המחלוקת ליום 1.3.14. תוך 60 יום ממועד קבלת השומה ישלמו המשיבים למערערים את סכום השומה בניכוי סכום ששיעורו 35 אחוזים. תשלום זה יבוא במקום מנגנון הריבית וההצמדה שקבע בית משפט קמא ובכל מקרה לא יפחת מהסכום המתקבל על פי מנגנון ז
תאריך: 24/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כבוד השופט צבי ויצמןבעניין: פקודת פשיטת הרגלובעניין: (להלן "החייב")המבקש:אורן שם טובנגדהמשיב:2.כונס נכסים רשמי תל אביב3.דן הלפרט (מנהל מיוחד)החלטההחייב יפעל כמפורט בסע' 7.4 לתגובת המנהל המיוחד. ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ד, 24 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 24/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
לפני כבוד השופט מנחם פינקלשטיין - סג"נהמאשימהמדינת ישראלנגדהנאשםרועי יעיש (עציר)החלטהלמען הסר ספק, התזכורת שנקבעה ליום 6.3.14 – מבוטלת. השב"ס לא יביא את הנאשם ביום 6.3.14. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים. ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ד, 24 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 23/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטיחזקאל קינרמבקשיםנמרוד כהןנגדמשיביםאורן צבי שמולביץאיריס שמולביץהחלטהלאחר שעיינתי בבקשה להגשת ראיות נוספות על ידי המבקש, בתגובת המשיבים ובתשובה לתגובה, הגעתי למסקנה כי אין להיעתר לבקשה.הבקשה הוגשה לאחר סיום שמיעת הראיות ובתוך שלב הגשת הסיכומים על ידי הצדדים.עניינן של הראיות הנוספות שמבקשים להגישן הוא בטענת המבקש כי המשיבים הוציאו בחודשים יולי-אוגוסט 2013 (לאחר סיום שמיעת הראיות), הוצאות הקשורות לנסיעה לחו"ל, והעמיסו אותן שלא כדין על החברה נשוא המחלוקת בין הצדדים. המשיבים אינם מכחישים חיוב החברה בהוצאות מסוימות שהוצאו על ידם בקשר
תאריך: 20/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
מספר בקשה:12לפני כבוד השופט צבי ויצמן בעניין: פקודת פשיטת הרגלובעניין: (להלן "החייב")המבקש:אריה (ישראל) ליבוביץנגדהמשיב:1.כונס נכסים רשמי תל אביב2.ערן קאופמן (נאמן)3.יצחק זלוטניקהחלטהניתן בזה תוקף של החלטה שיפוטית להסכמות הצדדים כמפורט בהודעתם. ניתנה היום, כ' אדר תשע"ד, 20 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 20/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתמיכל נד"בהתובעים:1.בלה זבולונוב2.יוסי זבולונוב3.רינה יעקובובנגדהנתבעים:1.תאמר אבו מוסה2.מגדל - חברה לביטוח בע"מצד ג': שירביט- חברה לביטוח בע"מהחלטהמאחר שהנתבעת 2 וצד ג' מסכימים לסיים התביעה בפשרה מול התובעים ולנהל את שאלת החלוקה ביניהם בנפרד, ונוכח סכום הפשרה, יודיעו הצדדים מדוע לא יועבר ההסכם לאישור בית משפט השלום כמו גם המשך הדיון לחלוקת האחריות בין נתבעת 2 לבין צד ג'.ת"פ ליום 25.2.14 לקבלת הודעת הצדדים.ניתנה היום, כ' אדר תשע"ד, 20 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 19/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתורדה מרוזמאשימהרשות המיסים,היחידה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדיםנגדנאשמים1.מכלוף ביטון (עציר)2.א.ל. המוביל הלאומי בע"מ3.ח.י. מיטב (2009) בע"מ4.ו. ניר סחר שרות ואספקה בע"מ5.המוביל הלאומי בע"מ6.קרוסין בע"מהחלטהמפאת אילוצי יומן, דיון ההוכחות שנקבע ליום 12.3.14 בטל.יתר הדיונים הקבועים לימים 23.4.14 ו – 27.4.14 יוותרו על כנם.להודיע לב"כ הצדדים.ניתנה היום, י"ט אדר תשע"ד, 19 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 18/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 27
בפני כב' השופטתריקי שמולביץתובע:סעיד עווד ע"י ב"כ עו"ד פאתן אבו עקלנגדנתבע:נזרי חנן נגדצדדי ג': מאיר אמיל ברדה ענבל ברדה ע"י ב"כ עו"ד אליס זהבי פסק דיןא. מבואלפני תביעה לפסיקת פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו, לפי הנטען לתובע, כתוצאה מתאונת עבודה. ב.העובדות והמחלוקתהתובע, סעיד עווד, יליד 3.3.63, פועל בניין במקצועו(להלן: "התובע"), נפגע לטענתו בתאונת עבודה שארעה ביום 30.6.08 ב
תאריך: 18/02/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי מרכז ° עמודים: 2
מספר בקשה:32בפני כב' השופטתאסתר דודקביץהתובעענר יקותיאלנגדהנתבעתהמאגר הישראלי לביטוח רכב "הפול"החלטהבהסכמת הצדדים, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:-עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 6.4.14.עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 25.5.14.לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. כל מסמך שיצורף ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד). לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים. תצהירי חו