ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי בנצרתתאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 4בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: דייני שרון, ת.ז. *********החייבובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 10:00. ה. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך 400 ₪ לחודש, החל מיום מתן צו הכינוס, מד
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: אל קיש עלי, ת.ז. *********החייבובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 09:30. ה. על החייב לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך 800 ₪ לחודש, החל מיום מתן צו הכינוס, מדי חודש בחו
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטאשר קולהתובעיםחאזם חמודהנגדנתבעיםמנורה חברה לביטוח בע"מהחלטהאני קובע את התיק לקדם משפט ליום 29.10.14 בשעה 09.30. עד לאותו מועד הצדדים ישלימו את כל ההליכים המקדמים לרבות עיון וגילוי מסמכים. ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 3בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: נאילה דחלה, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתה של החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 09:30. ה. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך 400 ₪ לחודש, החל מיום מתן צו
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ובעניין: בריק סלים, ת.ז. *********פ. מוחמד מחאג'נה, עו"דהחייבהמנהל המיוחדובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רפסק דיןזוהי בקשה שנייה שהגיש החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. ההליך הקודם [תיק פש"ר 640/09] נמחק מחוסר מעש לאחר שהחייב לא מילא אחר הדרישה להשלים פרטים ומסמכים נוספים. בקשה לביטול ההחלטה המורה על מחיקה מחוסר מעש נדחתה. בבקשה זו התנגד הכנ"ר למתן צו כינוס, בטענה שהחייב לא נתן הסבר מניח את הדעת מדוע הסתבך בחובות של מיליונים, כאשר החברה שבמסגרתה נוצרו החובות עליהם הצהיר החייב פעלה במשך חודשים ספורים בלבד. למרות שהיה שקוע בחובות החייב רכש דירה בצפת, פיזר שיקים שלא כובדו. למרות עמדת הכנ"ר, ניתן בסופו של דבר צו כינוס לחייב ביום 21/3/12. בחוות הדעת שהגיש המנהל המיוחד לקראת הדיון בשאלת ההכרזה, הוא התנגד להכרזתו של החייב. החייב הצהיר על חובות בסך כ – 6.5 מיליון ₪ ל – 42 נושים, הוגשו נגדו 15 תביעות חוב על סך 1.2 מיליון ₪ מהם כ – 275,000 ₪ בדין קדימה. החייב טען כי הסתבך בחובות לאחר שפתח בשנת 2
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 2בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: אלהאם (יוסף) טלוזי, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתה של החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 09:00. ה. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך 200 ₪ לחודש, החל מיום
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני: כב' השופט דני צרפתיהתובע אליהו עמארנגדהנתבעים1.עמותת לבנות ולהבנות ע.ר. *********2.המרכז למיפוי ישראל (מרחב נצרת והגליל)3.לשכת רישום המקרקעין - נצרת4.פקיד הסדר המקרקעין (למחוז נצרת והגליל)החלטה1.בישיבת יום 8/7/2014 ביקש התובע כי אפסול עצמי מלדון בתיק, בעיקר בשל מעורבות עברבעמותה – הנתבעת מס' 1,של בעלה של השופטת מוניץ, המכהנת בבית משפט זה.במעמד הדיון הנ"ל ראיתי לדחות את הבקשה, לרבות לאחר שהתייחסתי מיוזמתי גם למעורבותי בעבר, בייצוגה של עיריית צפת,כאשר מעורבות זו כללה טיפול משפטי בעניינים שונים הנוגעים לעמותה הנ"ל.2.בהמשך לדיון הנ"ל הגיש התובע את הבקשה נשוא החלטה זו, לעיון חוזר בהחלטתי הנ"ל, תוך שהוא מציג במסגרתה נימוקים "משלימים" לבקשתו לפסלות, אליהם התוודע, לטענתו רק לאחר בירור שערך בהמשך לדיון.התובע פירט באשר להיקף מעורבות עיריית צפת, בהליכים משפטיים שונים הנוגעים לתובע ולעמותה וכן לבניה בחלקות שבדיון. עוד פירט באשר למעורבות משרדי לשעבר, בכל עניינים אלו ,מתוקף תפקידנוכיועצים משפטים חיצוניים של העירייה ושל וועדת התכנון צפת, על ההיבטים "הכלכליים" הכרוכים בכך, תשלומיי שכ"ט וכד'.התו
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ברנוב נטליה, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתה של החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 11:00. ה. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך 100 ₪ לחודש, החל מיום מתן צו הכינוס, מ
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: באסם אמארה, ת.ז. *********החייבובעניין:ובעניין:נביל מטר, עו"ד כונס הנכסים הרשמיהנאמן הזמניהכונ"רהחלטההחייב הגיש בקשה להסדר נושים לפי סעיף 19א. באסיפת הנושים שהתכנסה, הודיע החייב שהוא לא יוכל לעמוד בהצעה שהציע. בינתיים הגיש הנושה - בנק ערבי ישראלי בע"מ, ערעור על החלטת הנאמן הזמני שדחה בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב. בדיון שנערך ביום 20/3/14 הודיע ב"כהחייב שבינתיים החייב עומד על ההצעה המקורית. נשמעו טענות הצדדים בעניין נשוא הערעור. לבקשת הצדדים נדחה מתן פסק דין בערעור על מנת לאפשר להם להגיש הודעה משותפת. לאחר שהתברר שהצדדים לא הגיעו להסדר, ניתן ביום 13/5/14 פסק דין המקבל את הערעור. התיק תלוי ועומד מאז בלא שהוגשה כל הודעה לתיק. הנאמן הזמני יגיש בתוך 60 יום מהיום הודעה האם כונסה אסיפת נושים, האם אושרה הצעת הסדר, והאם יש צורך לקבוע מועד לדיון בהצעת ההסדר [וזאת בהנחה שהחייב אכן מבקש להציע הסדר כפי שציין]. ת.פ. בתום 60 יום מהיום. ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ליטל גבעוני, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים שההליכים בהם עוכבו בצו זה. על משטרת ישראל ו/או רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את יציאתה של החייבת עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.ד.המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14/3/16 בשעה 09:00. ה. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:ה.1.להתייצב בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה. ה.2.לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיה סך 500 ₪ לחודש, החל מיום מתן צו הכינוס, מ