ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי בנצרתתאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 4בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: דייני שרון, ת.ז. *********החייבובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצאה
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: אל קיש עלי, ת.ז. *********החייבובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייב ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצאה לפועל הפר
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטאשר קולהתובעיםחאזם חמודהנגדנתבעיםמנורה חברה לביטוח בע"מהחלטהאני קובע את התיק לקדם משפט ליום 29.10.14 בשעה 09.30. עד לאותו מועד הצדדים ישלימו את כל ההליכים המקדמים לרבות עיון וגילוי מסמכים. ניתנה היום, א' אב תשע"ד, 28 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 3בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: נאילה דחלה, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיק
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ובעניין: בריק סלים, ת.ז. *********פ. מוחמד מחאג'נה, עו"דהחייבהמנהל המיוחדובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רפסק דיןזוהי בקשה שנייה שהגיש החייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. ההליך הקודם [תיק פש"ר 640/09] נמחק מחוסר מעש לאחר שהחייב לא מילא אחר הדרישה להשלים פרטים ומסמכים נוספים. בקשה לביטול ההחלטה המורה על מחיקה מחוסר מעש נדחתה. בבקשה זו התנגד הכנ"ר למתן צו כינוס, בטענה שהחייב לא נתן הסבר מניח את הדעת מדוע הסתבך בחובות של מיליונים, כאשר החברה שבמסגרתה נוצרו החובות עליהם הצהיר החייב
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בקשה מס' 2בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: אלהאם (יוסף) טלוזי, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החיי
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני: כב' השופט דני צרפתיהתובע אליהו עמארנגדהנתבעים1.עמותת לבנות ולהבנות ע.ר. *********2.המרכז למיפוי ישראל (מרחב נצרת והגליל)3.לשכת רישום המקרקעין - נצרת4.פקיד הסדר המקרקעין (למחוז נצרת והגליל)החלטה1.בישיבת יום 8/7/2014 ביקש התובע כי אפסול עצמי מלדון בתיק, בעיקר בשל מעורבות עברבעמותה – הנתבעת מס' 1,של בעלה של השופטת מוניץ, המכהנת בבית משפט זה.במעמד הדיון הנ"ל ראיתי לדחות את הבקשה, לרבות לאחר שהתייחסתי מיוזמתי גם למעורבותי בעבר, בייצוגה של עיריית צפת,כאשר מעורבות זו כללה טיפול משפטי בעניינים שונים הנוגעים לעמותה הנ"ל.2.בהמשך לדיון הנ"ל הגיש התובע את הבקשה נשוא
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ברנוב נטליה, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצא
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: באסם אמארה, ת.ז. *********החייבובעניין:ובעניין:נביל מטר, עו"ד כונס הנכסים הרשמיהנאמן הזמניהכונ"רהחלטההחייב הגיש בקשה להסדר נושים לפי סעיף 19א. באסיפת הנושים שהתכנסה, הודיע החייב שהוא לא יוכל לעמוד בהצעה שהציע. בינתיים הגיש הנושה - בנק ערבי ישראלי בע"מ, ערעור על החלטת הנאמן הזמני שדחה בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב. בדיון שנערך ביום 20/3/14 הודיע ב"כהחייב שבינתיים החייב עומד על ההצעה המקורית. נשמעו טענות הצדדים בעניין נשוא הערעור. לבקשת הצדדים נדחה מתן
תאריך: 28/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ליטל גבעוני, ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת בתיקי ההוצא