ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית המשפט המחוזי בנצרתתאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' הרשםסאאב דבורתובעתגליל ג'נטיקס אנליזיס בע"מנגדנתבעתTess Arae LLCהחלטהמאחר ועניין לנו בהחלטה מנומקת שניתנה על ידי כב' השופטת / רשמת יפעת שיטרית והבקשה הנוכחית הינה לביטול אותה החלטה, יהא זה מן הראוי להביא את הבקשה בפני כב' השופטת / רשמת יפעת שיטרית על מנת שתבחן את החלטתה ואת נימוקי הבקשה באשר לאותה החלטה.ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.סאאב דבור ,שופטרשם בית המשפט המחוזי-נצרת
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
המאשימהמדינת ישראלנגדהנאשמת מלאק אל ולי<החלטהבזיקה להחלטת כב' השופטת שטרית מיום 7/7/14, אני קובע ישיבת גישור בעניינה של הנאשמת 1 לפניי ליום 4/11/14 בשעה 12:30.המזכירות תודיע לצדדים.ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופט הבכיר זיאד הוואריהתובעים:1.עז' המנוח דראושה פוזי ז"ל ואח'נגדהנתבעים:1.פוזיה עלי עיסא דראושה ואח'החלטהלפני שאקבע את התיק לק.מ., הנני מורה לב"כ התובעים להמציא לביהמ"ש לא יאוחר מיום 14/07/14, אסמכתא חוקית על פיה לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתביעה חרף העובדה כי המדובר בתביעה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה שהינה בסמכותו הבלעדית של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת. לעיון פנימי ליום 15/07/14. להמציא החלטתי זו לב"כ התובעים. ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בקשה מס' 1בפני כב' הרשםסאאב דבורמבקשסובחי מסרינגדמשיבים1. עז' המנוחה סובחיה מסרי ז"ל2. עז' המנוחה חוריה אבו תאיה ז"ל3. פח'ריה זועבי4. עז' המנוחה ח'יריה חסונה ז"ל5. רשם מקרקעין (פורמלי)החלטהבעניין: בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.טרם מתן החלטה בבקשה, על המבקש להוסיף ולצרף מסמכים אלה:1.תצהיר תובע לאימות העובדות הנטענות בכתב התביעה;2.צו ירושה ו/או צו קיום צוואה ו/או מסמך אחר כלשהי שיש בו כדי להצביע יורשיהם החוקיים של הנתבעים 1, 2 ו- 4;3.אישורי מסירה לידי כל אחד ואחד מהנתבעים.המסמכים המבוקשים יוגשו בתוך 30 יום מהיום.ניתנה היום,י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.סאאב
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
מספר בקשה:1בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאמבקשיםפהד עאנק (עציר)נגדמשיביםמדינת ישראלהחלטהכמבוקש וכמוסכם ובליווי הנדרש.ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 4
לפני כב' השופטיוסף בן-חמומספר תיק חיצוני: פמ"צ 2657/14צו בדיקה/אשפוזأمر فحص| إبقاء في السُستشفى(לפי סעיפים 17-15 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991)(حسب المواد 17-15 لقانون علاج مُرضى النفس -1991)פרטי החשוד/העצור/הנאשם:تفاصيل المشبوه|الموقوف|المُتهمשם פרטי الأسم الشخصي: ......מוחמד............................., שם משפחה (أسم العائلة): .דראושה.............................., מספר זיהוי (رقم الهويه)/ מספר דרכון (رقم جواز السفر): .................*********..........................., שם האב (أسم الأب): ............אסעד ......................., תאריךלידה (تاريخ الولادة).............1963...,מען (العنوان): .......................אכסאל......................................................
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: אחמד סלימאן ת.ז. ********* החייבובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייב מיום 26/05/14 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייב לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייב. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב. ג.לאסור את יציאתו של החייב מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייב בתיקי ההוצ
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופטתאוסילה אבו-אסעדהתובעתאהובה אברומוביץנגדהנתבעת עיריית טבריההחלטה1.תיק זה נקבע לקדם משפט בפני ליום 4.1.15 שעה 09.00. 2. ניתן בזה צו לגילוי הדדי של מסמכים ועיון בהם, שיקויים תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו: א.שאלונים, בקשות לגילוי של מסמך ספציפי או עיון בו, בקשות לפרטים נוספים או להודיה בעובדות וכיוצ"ב, יש לשלוח לבעל הדין השני תוך 20 יום מיום קבלת החלטה זו. עיון, גילוי, תשובות לשאלונים ופרטים נוספים בהתאם לבקשה כאמור לעיל, יינתנו בתוך 15 יום מקבלת הבקשה. ב.בקשות מקדמיות ובקשות בנוגע להליכי ביניים, לרבות בקשות לסעד במקרה שלא יקוים האמור בס"ק )א') לעיל,
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 3
בפני כב' השופטיוסף בן-חמובעניין:פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980  הפקודהובעניין: ויקטוריה קובי ת.ז. *********החייבתובעניין:כונס הנכסים הרשמיהכונ"רצו כינוסלאחר שעיינתי בבקשת החייבת מיום 19/05/14 ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר קבלת תגובת הכנ"ר וקבלת הסכמת החייבת לתנאים שהציב, אני מחליט:א.ליתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב.למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייבת. ג.לאסור את יציאתה של החייבת מהארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדה. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי. צו זה מחליף ובא במקום צווי עיכוב יציאה מן הארץ אשר הוצאו כנגד החייבת
תאריך: 08/07/2014 ° בית משפט: בית המשפט המחוזי בנצרת ° עמודים: 1
בפני כב' השופט יצחק כהן, נשיאעורריםתביעות צפתנגדמשיביםחגי אוטמיזגין (עציר)החלטהקובע ליום 9.7.14 שעה 12:15.להודיע.ניתנה היום, י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.