ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
אלון קורן מידןהמערער-ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מהמשיבההחלטההנשיא יגאל פליטמןלפניי ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב יפו (השופטת ד"ר אריאלה גילצר כץ, ת"צ 53872-10-12, ניתנה ביום 21.1.14)שלא לפסול עצמו מלדון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, שהגיש המערער במסגרת ההליך שלפניו.ביום 11.11.12 הגיש המערער בקשה להכיר בתביעתו כנגד המשיבה, ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ (להלן - המשיבה), כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו - 2006. ביום 24.2.13 הגישה המשיבה בקשה לסילוק על הסף. המשיבה טענה כי דינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית להיות מסולקת על הסף זאת מחמת שבמשיבה חל הס
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
הסתדרות העובדים הכללית החדשההמבקשת-הסתדרות העובדים הלאומיתהמועצה האזורית מטה בנימין המשיבההמשיבה הפורמאליתהחלטההנשיא יגאל פליטמןלפניי בקשת צד בסכסוך בינארגוני לפי הוראת סעיף 25(2) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, שהגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן - ההסתדרות הכללית או המבקשת). במסגרת בקשתה עותרת ההסתדרות הכללית "ליתן צו הצהרתי לפיו המבקשת, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הינה ארגון העובדים היציג במועצה האזורית מטה בנימין". נטען כי ההסתדרות הכללית "הרימה את הנטל הכמותי בדבר היותה הארגון היציגבמועצה (המשיבה 2, המועצה האזורית מטה בנימין; לה
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
27 פברואר 2014אייל רוןהמערער בע"ע 8509-11-11המשיב בע"ע 37025-11-11-חב' מ.י.ר.ה. שיבולים בע"מהמשיבה בע"ע 8509-11-11המערערת בע"ע 37025-11-11לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ', נציג ציבור (מעבידים) מר משה מרבךב"כ מר אייל רון: עו"דדנאל אגליקנוכח מר אייל רון בעצמוב"כ חב' מ.י.ר.ה. שיבולים בע"מ: עו"ד אייל שטרנברגמר רמי קינן ומר הרצל משה-חי, מנהלים של המשיבהפסק דין1.במהלך הדיון בערעור הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכם פשרה כדלקמן:"לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו של מר אייל רון כנגד חברת מ.י.ר.ה. שיבולים בע"מ (לה
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
27 פברואר 2014ביה"ח הצרפתיהמערער-הוניידה חאג' יחיאהמשיבהלפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ', נציג ציבור (מעבידים) מר משה מרבך<#1#>ב"כ המערער: עו"ד שכיב קובטיב"כ המשיבה: עו"ד בילאל שאהין (מהסיוע המשפטי)פסק דין1.במהלך הדיון בערעור, קיבלו הצדדים את המלצת בית הדין, והגיעו להסכמה כדלקמן:א.הערעור שהגיש המערער, בית החולים הצרפתי, יימחק ללא צו להוצאות.ב.המשיבה תחזיר למערער סך של 1,000 ₪ בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד ולא יאוחר מיום 28.3.14.2.ניתן בזה תוקף של פ
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום 27.2.2014מרדכי מנטש המערער-לינאה מקלחונים בע"מהמשיבהלפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת אביטל רימון-קפלןנציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ', נציג ציבור (מעבידים) מר משה מרבךבשם המערער - עו"ד עמליה בן חמו ועו"ד נוח טימיאנקרבשם המשיבה - עו"ד רונית מאור-קשלספסק דיןלפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת דגית ויסמן; תע"א 3016/10). במהלך הדיון בערעור הוצע לצדדים לשקול להסמיך את בית הדין לפסוק ללא הנמקה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, סכום שיהיה בגבולות הסכומים 3,000 ש"ח ועד 8,000 ש"ח
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 12
ניתן ביום27 פברואר 2014איגור גריבובסקיהמערער-אבי גלהמשיבלפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח נציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ, נציג ציבור (מעבידים) מר משה מרבךבשם המערער – עו"ד אבי טויזר ועו"ד סבטלנה ממן בשם המשיב – עו"ד ארנון ברקפסק דיןהשופטת לאה גליקסמןלפנינו בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בבאר שבע מיום 8.12.2013 (השופט יוחנן כהן; ס"ע 8998-07-12), בה נקבע כי דו"ח החוקר וההקלטות הנמצאות בידי המשיב יימסרו לעיונו של המערער רק לאחר שיגיש את תצהירי העדות מטעמו.לאחר שניתנה לצדדים אפשרות להביע עמדתם בנוגע לדיון בבקשת רשו
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
המוסד לביטוח לאומיהמערער-רוני שריגהמשיבבפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודפסק דין1. התיק דנן נפתח בשגגה פעם נוספת.עניינם של הצדדים מתברר בתיק עב"ל52129-02-14.2. בנסיבות אלה, התיק דנן נסגר וההליך ימשך במסגרת התיק הנ"ל.3. אין צו להוצאות.ניתן היום, כ"ח אדר תשע"ד(28 פברואר 2014) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
תאריך: 27/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
אמיטיי ג'מברהמבקשת -המוסד לביטוח לאומיהמשיבבפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודהחלטהנימוקי הבקשה יוגשו בעותק נייר, בתוך 30 יום. ככל שלא יוגשו הנימוקים בתוך המועד הנ"ל, תימחק הבקשה מחמת חוסר מעש.  ניתנההיום 27 פברואר 2014(כ"ז אדר תשע"ד) בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 26/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום 26 פברואר 2014יוספינה שלמההמבקשת-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבשם המבקשת - עו"ד מאור עזרןבשם המשיב - עו"ד חנן פוטרמןפסק דיןהשופטת רונית רוזנפלד1.לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (סגנית הנשיא איטה קציר; בל' 20558-06-13). בפסק הדין, דחה בית הדין האזורי את ערעור המבקשת על החלטת הוועדה לעררים (נכות כללית) מיום 7.5.13 (להלן גם: הוועדה). בהחלטתה קבעה הוועדה, כי למבקשת דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור 19%, בתחולה מיום 1.1.12. 2.לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובנספחים המצורפים לה, הוצע לצדדים בהחלטה מיום 22.12.13 להגיע להסכמה, לפיה עניינה של המבקשת יוח
תאריך: 26/02/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
26 פברואר 2014דוד אבוחצירההמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבפני: השופטת רונית רוזנפלדבשם המבקש עו"ד מאור עזרןבשם המשיב עו"ד חנן פורטמןפסק דין1. במהלך הדיון בבקשה הודיעו הצדדים על הסכמתם כדלקמן:"עניינו של המבקש יוחזר אל הוועדה רפואית לעררים על מנת שתשוב ותזקק לשאלה בדבר ניכוי מצב קודם. בקשר לכך תתייחס הוועדה למצבו התפקודי של המבקש שקודם לאירוע מיום 21.7.04, המבקש תפקד ועבד באופן מלא וללא כל הגבלה כפי שעולה מתעודת חדר מיון מיום 21.7.04, וכן ממסמך סיכום אשפוז מיום 24.7.04. בבואה לשקול ניכוי מצב קודם, תבחן הוועדה היטב מהו סעיף הליקוי המתאים למצבו התפקודי של המבקש כפי