ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 06/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 4
ניתנה ביום06 יולי 2014דוד חדידההמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופט עמירם רבינוביץלפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (השופט יוחנן כהן; ב"ל 10689-07-13) בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 23.4.13 אשר קבעה למבקש דרגת נכות צמיתה בשיעור של 0% החל מיום 31.5.11.למבקש אירעה פגיעה בעבודה ביום 30.5.11 שהוכרה על ידי המשיב (להלן- המוסד) כתאונת עבודה. המבקש הגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. ועדה רפואית מדרג ראשון דנה בענייננו פעמיים, ובסופם קבעה כי לא נותרה לו נכות כלשהי בגין הפגיעה. המבקש ערער על החלטה זו. בערעורו טען המבקש כי הוועדה טעתה בכך שקבעה כי לא נותרה למבקש נכות בתחום האורטופדי, בתחום הנוירולוגי, בתחום א.א.ג וכן בגין הצלקת שנגרמה לו כתוצאה מהתאונה. תלונותיו כפי שצויינו בדו"ח הוועדה היו כדלקמן: "כאבי ראש חזקים, הצוואר שלי כואב, היד הימנית לא יכול לפתוח אותה ותפוסות לי הידיים. התהפכה עלי עגלה עם עצים, קבלתי מכה וקמתי עם דם על הראש. בבוקר שאני קם לא יכול לדרוך על רגל ימין בעבר סבלתי אבל לא ככה"ביום 23.4.11 התכנסה וועדה רפואי
תאריך: 05/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 7
ניתנה ביום06 יולי 2014בסאם סוואפטה המבקש-כפר מחולה מושב עובדים של הפועל המזרחיהמשיבהבשם המבקש – עו"ד עאהד אגבאריהבשם המשיבה – ישראל ליכטנשטייןלפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודהחלטהלפניי בקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש בערעור.רקע כלליבבית הדין קמא התבררה תובענה שהוגשה על ידי המבקש, תושב הרשות הפלסטינית, אשר הועסק אצל המשיבה בקשר לזכויות שונות המגיעות לו בגין תקופת עבודתו וסיומה, לרבות פיצויי פיטורים, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות בגין תקופת עבודה נטענת בת 22 שנים.המשיבה התגוננה בין היתר בטענות של העדר יריבות ישירה בינה לבין המבקש וכן של אי תחולת הדין הישראלי נוכח העדר תחולה רטרואקטיבית לפסיקתו של בית המשפט העליון בעניין גבעת זאב. לאחר ישיבת ההוכחות והגשת הסיכומים ולאחר שביום 26.11.13 ניתן פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין יוסף בשאראת אשר הכריע בדבר תחולתו של הדין הישראלי והחלתו הרטרואקטיבית של בג"צ גבעת זאב הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק על הדרך הפשרה, ללא הנמקה, מכוח סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.על יסוד הסכמת הצדדים, ביום 26.1.14
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום04 יולי 2014אלי קריצ'מןהמערער-סטרטסיס בע"מהמשיבההחלטההשופטת לאה גליקסמןעל יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991, יגישו הצדדים את סיכום טענותיהם בכתב.סדר הגשת הסיכומים יהיה כדלקמן:המערער יודיע עד יום 20.7.2014 האם ניתן לראות את הודעת הערעור על החלטת הרשם כסיכומים בערעור על החלטת הרשם. ככל שהמערער מבקש להגיש סיכומים מטעמו, המערער יגיש עד אותו המועד את סיכומיו, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים.המשיבהתגיש את סיכומיה, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי ותוך הותרת שוליים סבירים עד יום 3.8.2014. המערער יוכל להגיב לאמור בסיכומי המשיבה. תגובת המערער, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, תוגש עד יום 7.8.2014.לא ימלא בעל דין אחר האמור לעיל, יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בפני בית הדין.פסק הדין בערעור יינתן על יסוד הסיכומים בכתב, אלא אם כן יחליט מותב בית הדין שיש מקום לזמן את הצדדים להשלמת טיעון בעל פה בפני המותב.  התיק יובא לעיוני ביום 21.7.2014. ניתנה היום,
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום03 יולי 2014ולדימיר אלדובהמערער-1.קבוצת ממן אילת בע"מ2.סל זול אילת בע"מהמשיבותלפני: השופט אילן איטח השופטת סיגל דוידוב - מוטולה השופטת אביטל רימון - קפלן נציג ציבור (עובדים) מר מנחם שוורץ נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק קאולב"כ המערער - עו"ד אגליק דנאלב"כ המשיבות – עו"ד שי גורפסק דיןלפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (השופטת יהודית הופמן – גלטנר, ונציגי הציבור גב' אורטל חי ומר אלי מזרחי; תע"א 2951-09). במהלך הדיון הסכימו הצדדים כדלהלן:"אנחנו מסכימים להצעת בית הדין להסמיך אותו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה, סכום שבין 0 ל 15,000 ₪ שהמשיבה 1 תשלם למערער כהפרשי שכר עבודה. פסק הדין ינתן על יסוד החומר שבתיק מבלי להשלים טיעונים. הסכום שיקבע, ככל שיקבע, ישולם תוך 30 יום מהיום שהמערער ימציא למשיבה 1 אישור על תיאום מס. ככל שאישור כאמור לא יומצא תוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין תשלם המשיבה 1 את הסכום שיקבע תוך 15 ימים נוספים וזאת בניכוי מס כדין."לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובכלל חומר התיק, הננו מחייבים את המשיבה 1 לשלם למערער סך של 10,000 ש"ח
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
שושנה זוהרהמערערת-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבשם המערערת: עו"ד רותם עידןבשם המשיב: עו"ד ליאת אופיר בפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודפסק דיןביום 11 במאי 2014 ניתנה ארכה להגשת הודעת ערעור מנומקת עד ליום 8 ביוני 2014. ביום 17 ביוני 2014 ניתנה התראה להגשת נימוקי ערעור עד ליום 30.6.14.נוכח העובדה כי לא הוגשו נימוקי ערעור על אף הארכה, התראה שניתנה וחלוף המועד – הערעור נמחק בזאת ללא צו להוצאות. ניתן היום, ה' תמוז תשע"ד(03 יולי 2014) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום03 יולי 20141.נועה ברונר2.זוהר סתתהמערערות-המוסד לביטוח לאומיהמשיבלפני: השופט אילן איטח,השופטת סיגל דוידוב – מוטולה, השופטת אביטל רימון – קפלן,נציג ציבור (עובדים) מר מנחם שוורץ,נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק קאולב"כ המערערות – עו"ד מאיר אבירם ועו"ד אורית סבטניב"כ המשיב – עו"ד אבי עדאקיפסק דיןלפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופט דניאל גולדברג נציגי הציבור מר שמואל ריבלין ומר אהוד חביב; תע"א 3379-08) בו נדחתה תביעת המערערות להכיר בהן כמי שזכאיות להכלל בהסדר הפנסיה התקציבית. לאחר שנתנו דעתנו למכלול טענות הצדדים, לתשתית העובדתית שנקבעה על ידי בית הדין האזורי ולנימוקים בפסק דינו, אנו מחליטים לדחות את הערעור ולאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי, מטעמיו, לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991, וזאת למעט בסוגיית ההתיישנות אשר נוכח מסקנותינו להלן אין לנו צורך להידרש לה. מסקנותיו המשפטיות של בית הדין האזורי מבוססות וכך גם קביעותיו העובדתיות. על האמור נוסיף את הדברים הבאים:א.לא שוכנענו כי המערערות עונות על הגדרת "עובד קבוע" שבהסכם המעבר מפנסיה ת
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 6
ניתנה ביום03 יולי 2014סבט אבלהמבקש-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבשם המבקש – עו"ד אבי רביבבשם המשיב/ה – עו"ד נעמה נוהלפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודהחלטהלפניי בקשת המבקש להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע מיום 27.3.14 (כב' השופטת יעל אנגלברג שהם; ב"ל 3351-08) על פיה החליט בית הדין קמא על מינוי מומחה רפואי נוסף בתביעה להכרה במחלתו של המבקש כ"פגיעה בעבודה".יובהר כי ביום 27.3.14 ניתנו על ידי בית הדין קמא 2 החלטות. בהחלטה הראשונה, בית הדין הודיע על החלטתו למנות מומחה רפואי נוסף ופירט את הנימוקים לכך (להלן: "ההחלטה הראשונה"). בהחלטה השנייה, אשר מיועדת בעיקרה למומחה, בית הדין חזר על החלטתו מיום 13.6.11 שניתנה עם מינוי המומחה הראשון ולפיה תיאור עיקרי התביעה, המחלוקת בין הצדדים והשאלות למומחה (להלן: ההחלטה השנייה").בבקשה להארכת מועד טען המבקש כי 'ההחלטה', מבלי להבדיל בין הראשונה לשנייה, נמסרה לו בדואר רשום ביום 22.4.14 ועקב שגגה במניין הימים הוגשה הבר"ע באיחור. עוד טען המבקש כי שיגר את הבר"ע בפקס' וזו נותבה בטעות לבית הדין האזורי כבר ביום 8.5.14.המשיב התנג
תאריך: 03/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
עיריית טייבההמבקשת-כמאל ג'בארההמשיבהחלטהסגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה1.מעובדות העניין, כפי שעולה מטענות הצדדים ומעיון בתיק בית הדין האזורי, הבקשה למתן סעד זמני הוגשה בבית הדין האזורי ביום 7.4.14, ההחלטה בה ניתן הסעד הזמני ניתנה ביום 19.5.14, וכתב התביעה בהליך העיקרי הוגש ביום 24.6.14.2.ב"כ המשיב מופנה לתקנה 370(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, לפיה סעד זמני יפקע "אם הצו הזמני ניתן לפני הגשת התובענה והמבקש לא הגיש לבית המשפט את התובענה במועד, כאמור בתקנה 363(א)".3.לאור האמור יודיע ב"כ המשיב עד ליום 7.7.14 האם הוא מסכים כי בקשת רשות הערעור תתקבל כך שייקבע כי תוקפו של הסעד הזמני שנתן בית הדין האזורי פג כבר ביום 26.5.14. 4.ב"כ המבקש רשאי להגיב לתגובת המשיב עד ליום 9.7.14.5.בתגובותיהם יתייחסו הצדדים לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור, בהתאם לתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ד(03 יולי 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 02/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתן ביום02 יולי 2014בנק דיסקונט לישראל בע"מהמבקש-ליעד בן חורהמשיבהבשם המבקש – עו"ד נחום פיינברג, עו"ד ג'ניה יילינסקיליברבשם המשיבה – עו"ד חן ספקטורפסק דיןהשופטת אביטל רימון-קפלן1.המבקש הגיש בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע"ש 52467-07-12; השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ) מיום 30.6.14, שבה חזר בית הדין על קביעתו מיום 16.6.14 כי המבקש לא יוכל להעיד את ארבעת המצהירים מטעמו אלא עליו להודיע לבית הדין מי הם שני עדיו בהתאם להצהרתו בפרוטוקול דיון קדם המשפט. 2. לאחר שעיינתי בבקשה, בהחלטות בית הדין האזורי, בשים לב לאמור בסעיף 15 לבקשה ובשים לב להיקף עדותה של הגב' סמוזיק – הצעתי לצדדים, בהחלטתי מיום 1.7.14, להגיע להסדר הבא:יותר למבקש להעיד את ארבעת מצהיריו, וזאת בכפוף לפסיקת הוצאות על ידי בית הדין האזורי, במקרה שלשם כך יהא צורך בקביעת דיון הוכחות נוסף.3. הצדדים התבקשו להודיע עמדתם האם הם מסכימים להסדר המוצע עד ליום 6.7.14, והיום הודיעוני שני הצדדים כי הם מסכימים להסדר המוצע.4.על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991, נדונה בקשת רשות הערעור שבנדון,
תאריך: 02/07/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום02 יולי 2014המוסד לביטוח לאומיהמבקש-יעקב בן שאנןהמשיבבשם המבקש/ת – בשם המשיב/ה –החלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.המערער בתיק זה (להלן-המבקש) הגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (בל 13635-05-13; השופט חיים ארמון ונציגי הציבור מר מוחמד אבו אחמד ומר מוחמד גנאים) מיום 20/3/14, מושא הערעור שבכותרת.2.המשיב יגיב לבקשה עד ליום 13/7/14.3.זכות תשובה למבקש עד ליום 20/7/14.4.לעיוני בהתאם.ניתנה היום, ד' תמוז תשע"ד(02 יולי 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.