ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית הדין הארצי לעבודהתאריך: 28/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 8
ניתנה ביום29 יוני 2014טרקוטה אופקים תעשיות חרס בע"מהמבקשת(המערערת בע"ע 22695-03-14)-יהודה בבייבהמשיב(המשיב בע"ע 22695-03-14)בשם המבקשת: עו"ד טוביה נבנצלבשם המשיב: ד"ר אמיר קמינצקי עו"ד החלטההשופטת אביטל רימון-קפלןלפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט אילן סופר ונציגי הציבור גב' פסה מרקוביץ ומר דב אבדור; סע"ש 20702-06-12) מיום 7.2.14, במסגרתו חויבה המבקשת לשלם למשיב זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתואצלה וסיומה. עיכוב ביצוע פסק הדין מושא הבקשה מתייחס לשני רכיבים מתוך פסק הדין: תשלום פיצויי פיטורים ותשלום הפרשי שכר בגין גמול עבודה בשעות
תאריך: 28/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 3
ניתנה ביום29 יוני 2014יעל שחקהמבקשת-SOMDET MASUANCHITהמשיבבשם המבקשת: עו"ד אמיר מלכי-אור בשם המשיב: עו"ד שי ורד ועו"ד איתי גורהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלןלפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר-שבע- בשבתו באילת (השופט צבי פרנקל ונציגי הציבור גב' סמדר פלד ומר אליהו מזרחי; ס"ע 50070-01-11) מיום 9.5.13. בפסק הדין התקבלה תביעת המשיב באופן חלקי ומזערי בלבד והמבקשת חויבה לשלם לו זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסכום כולל של 28,136 ₪. יחד עם זאת, חייב בית הדין את המשיב לשאת בהוצאות המבקשת בסך של 15,000 ₪. הרקע לבקשה:2.המשיב, אזרח תאילנד, הועסק ע
תאריך: 28/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 3
ניתנה ביום29 יוני 20141.שמש חי אחזקות בע"מ2.חי שמשהמבקשים-מדינת ישראל- משרד התעשייה, המסחר והתעסוקההמשיבהבשם המבקשים: עו"ד טל שחרבשם המשיבה: עו"ד דרורה נחמני-רוטהחלטההשופטת אביטל רימון-קפלן1.בפני בקשת המבקשים לעיכוב ביצוע גזר דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 22.4.2014 (השופטת נטע רות; ת"פ 1036-08).רקע כללי2.המבקש 2 (להלן- המבקש) הינו בעלים ומנהל של המבקשת 1 (להלן- המבקשת) - חברה שבמועד הרלוונטי לכתב האישום, היתה חברה ליצור ואחזקה של דודי שמש. בהכרעת הדין מיום 11.2.13 זיכה בית הדין האזורי את המבקשים מעבירות של העסקת עובדים ללא ביטוח רפואי, אך הרשיע אותם בעביר
תאריך: 27/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
ניתן ביום27 יוני 2014דוד שרם, ז"להמערער-המוסד לביטוח לאומי המשיבבשם המערער – עו"ד איתמר כהןבשם המשיב – עו"ד רועי קרתלפני: כב' הרשם השופט כאמל אבו קאעודפסק דיןביום 14.10.12 הגישהמערערהודעתערעור.ביום 30.3.14 ב"כהמערערהודיע כי המערערנפטרוביקש שהות על מנת לבחון אם יש מקום להמשיך בערעור.בית הדין העביראת הודעת ב"כ המערערלתגובתהמשיב. ביום 30.4.14 המשיבהגיבכדלקמן: "לאורהודעתהעדכוןמטעםהמערערהחליטההוועדהלבחינתחובותביום 30.4.14 עלביטולכליתרתחובושלהמערערנכוןלאותויום.משכךהמשיבסבורכיאיןטעםבהמשךההליכיםבביתהדיןהנכבד".ביום 1.5.14 העבירביתהדיןאתתגובתהמשיבלעיוןב"כהמער
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום26 יוני 2014נאדיה גית כוגההמערערת-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת לאה גליקסמן:לאחר עיון בפסק הדין מושא הערעור ובהודעת הערעור, ונוכח השאלה השנויה במחלוקת בהליך זה, אני קובעת כי תיק זה יש לקבוע לדיון לפני מותב. לפיכך, דיון קדם ערעור הקבוע ליום 2.7.2014 בטל. המזכירות תקבע דיון לפני מותב בהתאם למועד הגשת הערעור. לשלוח בפקס מזכירות לב"כ הצדדים ולאשר טלפונית. ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ד(26 יוני 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 1
ניתנה ביום26 יוני 2014מתן כהןהמערער-המוסד לביטוח לאומיהמשיבהחלטההשופטת לאה גליקסמן:לאחר עיון בפסק הדין מושא הערעור, ונוכח השאלה השנויה במחלוקת בערעור, אני קובעת כי תיק זה אינו מתאים לדיון במסגרת קדם משפט, ויש לקבוע דיון לפני מותב. לפיכך, הדיון הקבוע ליום 2.7.2014 בטל. המזכירות תקבע את התיק לדיון לפני מותב, בהתחשב במועד הגשת הערעור. החלטה זו תישלח לב"כ הצדדים בפקס מזכירות, והמזכירות תאשר טלפונית קבלת ההחלטה על ידי הצדדים. ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ד(26 יוני 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
התאחדות התעשיינים בישראלהמבקשת-1.הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האיגוד הארצי לקציני הים2.מדינת ישראל3.חברת נמל אשדוד בע"מהמשיביםבפני: הנשיא יגאל פליטמן,סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת רונית רוזנפלדנציג ציבור (עובדים) מר יוסף קרא, נציגת ציבור (מעבידים) גב' יודפת הראל בוכריסהחלטההנשיא יגאל פליטמןביום 30.4.14 הורתי לצדדים להודיע האם נוכח הדיון בבית דין זה בע"ע 19081-07-13, אשר היה קבוע ליום 20.5.14, ניתן לסגור תיק זה.ביום 22.5.14 הודיעה המדינה, משיבה 2 להליך, כי היא אינה מתנגדת לסגירת ההליך, אף כי לגישתה אין מקום לקשור בין סגירת ההליך שבכותרת לבין הדיון בע"ע 19081-07-13
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
26 יוני 2014סיימון גוריבסקיהמערער-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבפני הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת אביטל רימון-קפלן נציג ציבור (עובדים) מר ישראל דורון, נציג ציבור (מעבידים) מר חיים בנימיניבשם המערער: עו"ד רועי צנעני – ממשרדו של עו"ד סירוטהבשם המשיב: עו"ד צחי רטרפסק דין1.במהלך הדיון בערעור, הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה: "בנסיבות המקרה ומשמדובר באירוע מוחי ומשהעדה, הגב' לירז לוי, שיכולה הייתה לאשר את גרסת המערער לעניין האירוע החריג, לא נחקרה על ידי המל"ל ולא זומנה לעדות מטעם המערער, מוצע לצדדים כי התיק יוחזר לבית הדין האזורי לפנים משורת
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 2
26 יוני 2014אליהו לוטטיהמערער-המוסד לביטוח לאומיהמשיבבפני הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת אביטל רימון-קפלן נציג ציבור (עובדים) מר ישראל דורון, נציג ציבור (מעבידים) מר חיים בנימיני המערער בעצמובשם המשיב: עו"ד צחי רטרפסק דין1.לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת סיגל דוידוב –מוטולה; ב"ל 8781-04-11) בו נדחתה תביעת המערער כנגד החלטת ועדת הרשות על פי תקנה 18א לתקנות ביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז– 1956, להכיר בו כ"נכה נזקק". 2.ועדה רפואית מיום 17/12/10 קבעה למערער דרגת נכות בגין פגיעתו באצבע רביעית בכף רגלו השמ
תאריך: 26/06/2014 ° בית משפט: בית הדין הארצי לעבודה ° עמודים: 7
ניתן ביום26 יוני 2014י.ב. שיא משאבים בע"מ, ח.פ *********המערערת-1.עזבון המנוח ולדימיר אוחובסקי ז"ל2.מ.מ. פלגי שירותים בע"מ3.פורד מערכות מוניציפליות בע"מהמשיביםבפני: השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב – מוטולהנציג ציבור ( עובדים), מר ישראל דורון, נציג ציבור (מעבידים) מר חיים בנימיני בשם המערערת–עו"ד נאוה בן שטריתבשם המשיב 1 – עו"ד דוד קפוסטין בשם המשיבה 2 – אין התייצבותבשם המשיבה 3 – עו"ד יאיר ארן פסק דיןהשופטת לאה גליקסמן:לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופט דורי ספיבק; ס"ע 11612-08-13), במסגרתה נקבע כי ב"כ המשיב 1 יג