ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

פסקי דין בית דין אזורי לעבודה בבאר שבעתאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
בפני כב' הרשמתרחל גרוסתובעציון יוסופוב, ת.ז. *********ע"י ב"כ עוה"ד מדלסי ישינגדנתבעתהראל ביטוח ופיננסיםע"י ב"כ עוה"ד רועי פוליאק פסק דין1.בהתאם להחלטה מיום 1.6.14 היה על התובע להודיע לבית הדין את עמדתו ביחס להמשך ניהול ההליך עד לא יאוחר מיום 30.6.14.עוד נקבע באותה החלטה כי העדר הודעה מטעם התובע עד המועד האמור (30.6.14) תחשב כהסכמה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות.2.עד למועד זה, לא הוגשה כל הודעה מטעם התובע.3.לאור האמור, הנני מורה על מחיקת הערעור.4.בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.ניתן היום, ט' תמוז תשע"ד, 07 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני: כב' הרשמתרחל גרוסהמערער: מאיר סעדה,ת.ז.-*********ע"י ב"כ: עו"ד אדוארדו ווסר-המשיב: המוסד לביטוח לאומיע"י ב"כ: עו"ד אילנית גדקר אהרוניפסק דין1.בהתאם להחלטה מיום 15.5.14 היה על הצדדים להודיע לבית הדין דבר עד לא יאוחר מיום12.6.14.2.הצדדים לא פעלו בהתאם להחלטת בית הדין מיום 15.5.14 ולא הגישו הודעה כאמור.3.בנסיבות הענין ולפנים משורת הדין, בהחלטה מיום 17.6.14 הוארך המועד להגשת הודעת הצדדים עד ליום 26.6.14.עוד נקבע באותה החלטה כי העדר הודעה מטעם הצדדים עד המועד האמור (26.6.14) תחשב כהסכמת הצדדים למחיקת הערעור ללא צו להוצאות.4.עד למועד זה, לא הוגשה כל הודעה מטעם הצדדים.5.לאור האמור,
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני:כב' הרשמתרחל גרוסהתובע:השאם אבו עלי ת.ז. *********ע"י ב"כ: עו"ד מרואן סלימיה-הנתבעת:אדם ועמל בערבון מוגבל, ח.פ. *********ע"י ב"כ: עו"ד שמואל גלנץפסק דין1.הנני מאשרת את הסכם הפשרה אשר הוגש על ידי הצדדים היום (7.7.14) ונותנת לו תוקף של פסק דין.2.האגרה, ככל ששולמה, תוחזר לתובע בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח- 2008.3.הדיון הקבוע ליום 14.7.14- מבוטל.4.בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.ניתן היום, ט' תמוז תשע"ד, (07 יולי 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני: כב' שופט,יוחנן כהןהתובע:צבי רוזנבלום, (ת.ז.-*********)ע"י ב"כ: עו"ד ערן לאופמן-הנתבע: קיבוץ נירים אגודה שיתופית מס' *********, (חברות-*********033911)ע"י ב"כ: עו"ד מורן קורןהחלטה1. בהמשך לדיון שהתקיים ביום 27/5/14 ולאור הודעות ב"כ הצדדים ניתן בזה תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפיה בית הדין ייפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט כאשר בית הדין מוסמך לפסוק לסכום שבין 3 ל- 6 משכורות לרבות התוספת בגין זמן נסיעה.2. פסק הדין יישלח לצדדים בנפרד ובדואר רשום.3. להודיע לצדדים.ניתן היום, ט' תמוז תשע"ד, (07 יולי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני: כב' הרשמתרחל גרוסהמערערת: מריטו אברה,ת.ז.-*********-הנתבע: המוסד לביטוח לאומיע"י ב"כ: עו"ד אורי רייךפסק דין1.נוכח הסכמת המערערת כפי שפורטה בפרוטוקול הדיון מיום 27.5.14 לפיה ככל שהמשיב יסכים להחזיר את עניינה לוועדה על מנת שתבחן את הפגימה בעיניים, היא תסכים כי ינתן להסכמה זו תוקף של פסק דין; ולנוכח הודעת המשיב לפיה הוא מסכים כי עניינה של המערערת יושב אל הוועדה על מנת שתתייחס לתיעוד הרפואי שהומצא על ידי המערערת ותשקול הענקת נכות בגין פגימה בעיניים, הנני נותנת תוקף של פסק דין לסעיף 4 להודעת המשיב מהיום (7.7.14).2.בנסיבות הענין, אין צו להוצאות. ניתן היום, ט' תמוז
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני כב' הרשמתרחל גרוסתובעתמנורה מבטחים פנסיה בע"מ, ח.פ. *********ע"י ב"כ עוה"ד מתן דבירנגדנתבעתמפאר מ.ב. טכנולוגיה ותעשייה בע"מ, ח.פ. *********פסק דין1.הנני מאשרת את הסכם הפשרה אשר הוגש על ידי הצדדים היום (7.7.14) ונותנת לו תוקף של פסק דין.2.האגרה, ככל ששולמה, תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח- 2008.3.בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.ניתן היום, ט' תמוז תשע"ד, 07 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני: כב' רשמת,רחל גרוסהתובע:ISMAIL ALI,דרכון-13622ע"י ב"כ: עו"ד שחר דוד-הנתבעת: ספיר שיווק דגים בע"מ, ח.פ. *********ע"י ב"כ: עו"ד חביב עמרהחלטה1.תגובת הנתבעת תועבר ישירות לתובע.2.הנני קובעת דיון לפני ליום 14.7.14 בשעה 9:30.3.נוכח ההסכמות העקרוניות אליהן הגיעו הצדדים, בית הדין ממליץ לצדדים לבוא בדברים ביניהם על מנת לנסות ולסיים את המחלוקת ללא צורך בהכרעה שיפוטית.4.המזכירות תודיע לצדדים תוכן ההחלטה דנן גם טלפונית.ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ד, (07 יולי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאההתובע: מרדכי מסינגרע"י ב"כ: עו"ד אדווארד ווסר-הנתבע: המוסד לביטוח לאומיע"י ב"כ: עו"ד מיכל כהןפסק דין1.בהמשך להחלטת בית הדין מיום 14.5.14 ולהחלטה מיום 29.6.14 (להלן- ההחלטה), משלא הגיש התובע סיכומיו על אף חלוף המועד, לרבות הארכות המועד ותזכורות המזכירות, ולאור האמור בסעיף 2 להחלטה – התביעה נמחקת. 2.אין צו להוצאות. ניתן היום, י' תמוז תשע"ד, (08 יולי 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 5
לפני: כב' השופטצבי פרנקלנציג ציבור עובדים: מר יוסף רחמיםנציג ציבור מעסיקים: מר שמעון בינון המבקש: שמילוב פרץ(ת.ז.-*********)ע"י ב"כ: עו"ד גיא אבני-נגד- המשיבה: קבוצת אלון בע"מ(ח.פ.-*********)ע"י ב"כ: עו"ד תמר גולןהחלטה1.המבקש הגיש בקשה לאישור תביעתו כתובענה ייצוגית שעניינה יישום הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בתעשייה מיום 18.9.05 בדבר מסגרת וביטוח פנסיוני. המבקש העמיד את תביעתו הייצוגית נגד המשיבה על סך של 7,660,800 ₪ 2.בדיון ביום 8.5.14 הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה עקרונית לפיה הפיצוי לחברי הקבוצה יעמוד על 60% מסכום הפער בין הסכום ששולם לחברי הקבוצה עבור פנסיה לפי צו ההרחבה הכללי, לב
תאריך: 07/07/2014 ° בית משפט: בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ° עמודים: 1
לפניכב' השופטתיעל אנגלברג שהםהתובע: אברהם דוד פרץ,ת.ז.-*********-הנתבעת: מכבי שירותי בריאות באר שבעהחלטהכתב התביעה יישלח לנתבעת, אשר תגיש כתב הגנה עד ליום 15.8.14.נקבע לדיון מוקדם ליום 3.9.14 שעה 10:00.ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ד, (07 יולי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.