ישנם 946,126 פסקי דין במאגר


בבית משפט השלום בכפר סבא

מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע"מ נ' (עמאר) תתר

מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע"מ נ' (עמאר) תתר - ת"ט 18809-03-11


בפני

כב' הרשם ה בכיר צוריאל לרנר

תובעת (משיבה)

מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע"מ

נגד

נתבע ת (מבקשת)

היבה (עמאר) תתר

החלטה

1.        בפני התנגדות לביצוע שיקים, וכן בקשה להארכת מועד להגשתה. תיק ההוצאה לפועל מס' *********3 נפתח לביצוע 3 שיקים בסך 1,800 ₪ כל אחד, משוכים על חשבון המבקשת, הגב' היבה (עאמר) תתר, בסניף ג'לג'וליה של בנק לאומי לישראל בע"מ, וערוכים לפקודת המשיבה, מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע"מ. על פי הרשום בתיק ההוצאה לפועל, נמסרה האזהרה למבקשת ביום 16.4.2006, ואילו ההתנגדות הוגשה ביום 23.2.2011, כ-5 שנים לאחר מכן.

2.        לגוף העניין טוענת המבקשת כי החתימה על השיקים מזויפת, בעוד לעניין מועד הגשת ההתנגדות היא טוענת, כי לאחר שנודע לה על התיקים המתנהלים נגדה בהוצאה לפועל, בקשר עם שיקים רבים שנגנבו או אבדו ממנה, פנתה לעורך-דין מסוים שייצג אותה, והוא הגיש בשמה התנגדות באחד התיקים ואף הביא לסגירתו. רק לאחר מכן התברר לה, כי לא הגיש התנגדויות בשמה ביתר התיקים, ולפיכך עברה לטיפולו של עורך-דין אחר.

3.        ביום בו התקיים הדיון בפני, התקיים בעניינה של המבקשת גם דיון נוסף (תיק 4578-03-11), בו נחקרה, והצדדים בתיק שבפני הסכימו, כי פרוטוקול החקירה ישמש גם לצורך התיק שבפני; חרף זאת, הוסיפה המשיבה וחקרה את המבקשת באריכות. את עדותה של המבקשת ניתן לסכם כך: לגרסתה, בעלה לשעבר לקח ממנה שיקים, עובר לשנת 2005, בלא רשותה, זייף את חתימתה, והפיץ את השיקים. ברבות השנים, כשנפתחו תיקי הוצאה לפועל נגדה, והיא הובאה בצוי מאסר בפני ראשי הוצאה לפועל, שאלה את בעלה-דאז לפשר הדבר, והוא הודה במעשה, והפרשייה הסתיימה באלימות פיזית מצדו כלפיה. עוד העידה, כי בשל האלימות בה נקט בעלה-דאז, לא יצאה מהבית, למעט למקום עבודתה בפתח תקוה, לשם היה בעלה-דאז מסיע אותה, ומשם היה מחזיר אותה, לא עכבה אחר חשבון הבנק ממנו נמשכו השיקים, ואף לא קיבלה דברי דואר לידיה, שכן בעלה-דאז היה מקבל אותם ומסתיר אותם מעיניה. השיקים עצמם, שככל הנראה נמסרו עבור הוצאות הכרוכות בבניין בית המגורים ע"י בעלה-לשעבר, נמסרו על ידי בעלה לשעבר. בהקשר זה הזכירה המבקשת, כי הנוהג במגזר הערבי ממנו היא מגיעה הוא, שהארוס בונה בית לאשתו קודם לנישואין.

4.        הצדדים סיכמו טענותיהם. המשיבה הדגישה את שאלת המועד, ואת ידיעתה של המבקשת אודות התיק לכל הפחות בשנת 2007, עת הובאה בפני ראש ההוצאה לפועל. לגוף העניין,הצביעה על העדר ראיה קונקרטית התומכת בטענת הזיוף, כגון: דוגמת חתימה רלבנטית, וכיו"ב.

5.        דין ההתנגדות להתקבל. לעניין המועד, נראה כי הסברה של המבקשת, אודות האלימות שהיתה מנת חלקה מידי בעלה-לשעבר, ושמנעה ממנה לטפל בתיקים הפתוחים נגדה, מצדיק את עיקר חלוף הזמן מאז נודע לה על התיקים ועד שהחלה לטפל בהם. לא מצאתי סיבה לפקפק בעדותה, שעשתה, באופן כללי, רושם מהימן ועקבי. אמנם, אין בכך כדי להסביר את החודשים האחרונים, מאז יוצגה על ידי עורך-הדין הראשון ועד שהעבירה את הטיפול לעורך-דינה הנוכחי, אולם במכלול הנסיבות, ונוכח טענת ההגנה החזקה-למדי, נראה כי נכון לראות בפרשיה כולה משום טעם מיוחד המצדיק את הארכת המועד.

6.        לעניין ההתנגדות, בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כב' השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לקבוע שהענין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה"'... מכיוון שכך: 'די לו (לנתבע - ד' ל') להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן, שאם לא יעשה כן, יכריע למעשה כבר בתובענה גופה והנתבע יצא מקופח'..."

7.        דברים אלה נכונים על אחת כמה וכמה מקום בו מועלית – לא באופן סתמי, אלא תוך פירוט נרחב אודות הנסיבות – טענת הגנה שלא זו בלבד שעשויה להביא לדחיית התביעה, אלא שאף מעבירה את נטל הראיה אל התובע, בניגוד למצב במרבית התביעות על פי שטר.

8.        גרסתה של המבקשת לא הופרכה, והגם שתצהירה היה לאקוני, ולא פירט דיו, הרי ששתי החקירות שעברה באותו יום, בשני תיקים שונים, השלימו את הטעון השלמה, והפכו את גרסתה ליחידה אחת, קוהרנטית למדי והגיונית.

9.        אשר על כן, אני מקבל את הבקשות, מאריך את המועד להגשת ההתנגדות עד למועד הגשתה בפועל, ונותן למבקשת רשות להתגונן בפני התביעה השטרית. הוצאות הבקשה, בסך 1,800 ₪, ישולמו לפי תוצאות ההליך העיקרי.

10.      לאור סכום השיקים, יידון התיק בסדר דין מהיר. המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה בהתאם להוראות תקנה 214 ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, בתוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקשת. המבקשת תגיש השלמת מסמכים מטעמה בהתאם להוראות אותה תקנה, בתוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

11.      תצהירי עדות ראשית יוגשו על ידי שני הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקשת.

המזכירות תקבע את התיק לישיבה מקדמית בהתאם.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ב , 02 מאי 2012 , בהעדר הצדדים.


החלטה מתאריך 02/05/2012
בפני כב' הרשם ה בכיר צוריאל לרנר תובעת (משיבה) מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע&quo...
החלטה מתאריך 08/05/2012
בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1 . מפעלי מ. מוטי ייצור רהיטים בע"מ נגד ...