ישנם 946,126 פסקי דין במאגר


בבית משפט השלום באשקלון

גויטע גבעתי נ' חמדן

גויטע גבעתי נ' חמדן - ת"ט 31410-01-13


בפני

כב' הרשם הבכירצוריאל לרנר

תובע

רחמים גויטע גבעתי

נגד

נתבע

פדילה חמדן

החלטה

בהמשך להחלטת כב' הש' כהן, לפיה נתקבלה ההתנגדות, אני מורה כדלקמן:

תצהיר הנתבע ישמש כתב הגנה.

לאור סכום השטר יידון התיק בסדר דין מהיר.

התובע ישלם את הפרשי האגרה, ככל שיש, ויגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות לנתבע.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

הנתבע יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי התובעת, עם העתק ישירות לתובעת.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי הנתבע. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 10.9.2013 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי התובע ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום, כ"ד סיון תשע"ג, 02 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


החלטה מתאריך 25/04/2013
תובעים1. רחמים גויטע גבעתינגדנתבעים1. פדילה חמדןהודעההמשיב טרם העביר התייחסתו כאמור בהחלטת בית המשפט מיום 28/1/13 והוא נדרש לעשות כן תוך 10 ימים.ההודעה ניתנה בהנחיית בית המשפט. תזכורת פנימית תדחה בהתאם. ...
החלטה מתאריך 27/05/2013
לפני כב' הגורם שיפוטי בתיקתובעים1. רחמים גויטע גבעתינגדנתבעים1. פדילה חמדןהודעהדרישה לתשלום אגרהתיק זה נפתח בבית משפט השלום, לאחר הגשת התנגדות לביצוע שטר/ הגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום כסף קצוב/ העברת התביעה לפי סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפוע...
החלטה מתאריך 02/06/2013
בפני כב' הרשם הבכירצוריאל לרנרתובערחמים גויטע גבעתינגדנתבעפדילה חמדןהחלטהבהמשך להחלטת כב' הש' כהן, לפיה נתקבלה ההתנגדות, אני מורה כדלקמן:תצהיר הנתבע ישמש כתב הגנה.לאור סכום השטר יידון התיק בסדר דין מהיר.התובע ישלם את הפרשי האגרה, ככל שיש, ו...
החלטה מתאריך 11/09/2013
הודעה על מחיקה מחוסר מעשإشعار عن الشطب لعدم العمل "הואיל ומחמת חוסר מעש מצד התובע בתביעה הנ"ל, נבצר מביהמ"ש לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה. ומאחר ועפ"י הוראות תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984, ניתנה לב"כ התובע ארכה של 30 יום ל...