ישנם 946,126 פסקי דין במאגר

המערערתאורנה מנדסע"י ב"כ עו"ד יפת אבישי נ ג דהמשיבים1.ועדת המשמעת לפי חוק העובדים הסוציאלייםעל ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים2.משרד הרווחה והשירותים החסרתייםע"י ב"כ עו"דחוי טוקר, פרקליטות מחוז ירושליםהחלטהבפני בקשה לעיון מחדש בהחלטתי למתן סעד זמני בערעור, בגדרה הוחלט לעכב את מתן הכרעת הדין בהליך המתנהל בפני המשיבה מס' 1 עד לדיון בערעור שהוגש לבית משפט זה על החלטת יו"ר המשיבה מס' 1 שלא לפסול עצמה מלדון בקובלנה.לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי כי דין הבקשה להידחות.הבקשה, שערוכה כבקשה לעיון חוזר, היא למעשה "ערעור" על החלטתי. במנותק מהשאלה אם עומדת למשיב מס' 2 זכות ערעור כזו או לא – הרי שאין מקום להגשת "ערעור" לאותה ערכאה. קביעת מועד לדיון בתוך פרק זמן של פחות משלושה שבועות מהיום וכחודש וחצי ממועד מתן ההחלטה על ידי אינה מצדיקה שינוי ההחלטה לעניין עיכוב הביצוע ואין בה כדי להוות שינוי נסיבות. לדידי מדובר באותה "דחיה קצרה", שאליה התייחסתי בהחלטתי ואין יסוד לבקשה זו.לא זו אף זו, ההליך בו מדובר התנהל משך פרק זמן לא מבוטל (בבקשה מצוין כי נמשך שנה וחצי). הדחיפות שקמה לפתע במתן הכרעת הדין, עד כדי הגשת בקשה מיותרת זו, איננה ברורה וזאת בהינתן כי ממילא המערערת, כפי שציין המשיב מס' 2 בתגובתו, איננה מועס..
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום ברמלה ° עמודים: 2
בפני כב' השופטתשרון צנציפר הלפמןתובעתעדינה משה חינגדנתבעיםשירביט חב' לביטוח בע"מהחלטהבהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט ולאחר עיון בתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, הצעת הפשרה של בית המשפט היא:53,500ש"ח, לא כולל אגרות ושכ"ט עו"ד. התובעת תשיב אם היא מקבלת את הצעת בית המשפט או דוחה אותה תוך 30 יום.הנתבעת תודיע עמדתה תוך 30 יום מקבלת תגובת התובעת. בהעדר הסכמה, יוגשו תצהירי עדות ראשית בצרוף כל הנספחים הרלבנטיים. תצהירי התובעת עד ליום 1.10.14.תצהירי הנתבעת עד ליום 1.11.14. עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות.בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן.    ככל שבכוונת הנתבעים להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי ב"כ הנתבעים במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם. נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 29.09.14, שעה 10:00. הדיון הקבוע ליום 10.07.14 – בטל. המזכירות תודיע לצדדים בהקדם. ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בירושלים ° עמודים: 1
בפני כב' השופטירון מינטקביץהמאשימהמדינת ישראלנגדהנאשםנעם ג'ובאניע"י עו"ד מוחמד חלאילההחלטהמבלי לחוות דעה בדבר תוצאת ההליכים, ממונה עבודות שירות יכין חוות דעת בדבר התאמת הנאשם לרצות מאסר בעבודות שירות.הממונה מוסמך לבצע לנאשם בדיקות לגילוי סמים על פי שיקול דעתו ללא צורך בצו נוסף.ניתן ליצור קשר עם הנאשם באמצעות ב"כ בפקס **********. כמו כן, ב"כ הנאשם יודיע לממונה על עבודות השירות פרטי קשר של הנאשם ויודא התיצבותו לראיון.חוות הדעת תוגש לבית המשפט עד ליום 1.10.14.דוחה מתן גזר דין ליום 5.10.14.להודיע לצדדים ולממונה על עבודות השירות.ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בכפר סבא ° עמודים: 1
לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקיתובעתדניאלה שוורץ פאיסנגדנתבעתמגדל חברה לביטוח בע"מפסק דין1.ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.2.ההחלטה מיום 23.6.14 בטלה.3.אני מורה על השב/פטור מיתרת האגרה על פי התקנות.ניתן היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך: 09/07/2014 ° בית משפט: בית משפט השלום בקריות ° עמודים: 1
בפני כב' השופטנאסר ג'השאןתובעיםעואד אלבירנגדנתבעיםהראל חברה לביטוח בע"מהחלטהבהמשך לפסק הדין שניתן, פטור מיתרת אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז- 2007. ניתנה היום, י"א תמוז תשע"ד, 09 יולי 2014, בהעדר הצדדים.